• Startdatum:
 • 13 oktober 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht, Sociaal zekerheidsrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 3

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Ambtenaren hebben geen aanstelling meer, maar een arbeidsovereenkomst, en er is geen rechtspositieregeling meer van toepassing, maar een cao. In deze cursus bespreken de docenten actualiteiten die met de normalisering samenhangen. De eerste uitspraken van kantonrechters over genormaliseerde ambtenaren komen aan de orde, binding aan cao’s en de betekenis van de rechten en plichten uit de Ambtenarenwet 2017 in de arbeidsrechtelijke setting. Na afloop van de actualiteitencursus Normalisering bent u op de hoogte van de meest recente stand van zaken op het gebied van het arbeidsrecht in de publieke sector.

Doelgroep
Advocaten, rechtshulpverleners, overheidsjuristen, juristen werkzaam in de collectieve sector, academisch geschoolde personeelsfunctionarissen/medewerkers rechtspositie werkzaam bij de overheid, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.

Niveau
Verdiepingsniveau: 1 tot 2 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; basiskennis ambtenarenrecht is aanwezig 

Programma:

09.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur: Onderwerpen:
 • Actualiteiten normalisering
 • Jurisprudentie ontslag genormaliseerde ambtenaar
 • Binding aan cao's
 • Integriteit
College wordt eenmaal onderbroken door 15 min. pauze
12.45 uur: Einde
Barend Barentsen - Arbeidsrecht - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. B. Barentsen
...
mr. M.A. Schneider pao leiden
Docent
mr. M.A. Schneider
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 275,= (vrij van btw) inclusief consumpties en digitaal cursusmateriaal.