• Startdatum:
 • 20 februari 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Financieel recht, Insolventierecht, Ondernemingsrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 6

In deze cursus behandelen we recente wetswijzigingen en recente jurisprudentie die van groot belang zijn voor de behandeling van faillissementen (van natuurlijke personen) en schuldsaneringsregelingen. Het gaat onder meer om wijziging van de Wsnp (artikel 285 Fw) waardoor toegang tot de Wsnp mogelijk wordt vergemakkelijkt en ontwikkelingen in de rechtspraak over Wsnp-verzoeken wanneer een faillissementsverzoek is gedaan (pareringsverzoeken). Hier liggen veelal onbekende mogelijkheden. Arnoud Noordam, advocaat en (gepromoveerd) specialist op dit terrein, zal u hierin wegwijs maken.

Het huwelijksvermogensrecht is per 1 januari 2018 grondig gewijzigd en de effecten daarvan voor het insolventierecht mogen niet worden onderschat. Bart Breederveld, advocaat en (gepromoveerd) specialist op dit rechtsgebied, zal u leiden langs de diverse voetangels en klemmen.

Ook op het terrein van faillissementsfraude en het bestuursverbod zijn nieuwe ontwikkelingen te melden. Wie anders dan Willem van Nielen, advocaat en oprichter van het Platform faillissements-fraude.nl, kan hier onze gids zijn?

Een minnelijke schuldregeling - eventueel af te dwingen door de rechter - kan een faillissement of schuldsaneringsregelingen voorkomen. Deze vormen van een buitengerechtelijk akkoord (zie bijvoorbeeld art. 287a Fw) staan volop in de belangstelling en worden meer en meer toegepast. Ook een akkoord binnen faillissement of schuldsaneringsregeling kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor een failliet of schuldenaar. Berend Engberts, raadsheer en lid van de commissie insolventierecht, onderzocht voor zijn proefschrift (de werking van) artikel 287a Fw en zal u informeren over de laatste ontwikkelingen.

Onderwerpen:

Toegang tot de Wsnp
docent: mr. dr. Arnoud Noordam, advocaat te Amsterdam, o.a.

 • wetswijziging artikel 285 Fw per 1 januari 2019
 • toegang tot de Wsnp vanuit Faillissement (artikel 15b Fw)
 • tweede pareringsverzoek is mogelijk (artikel 3a Fw en Hof Arnhem Leeuwarden 29 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9414)
   

Insolventierecht en (nieuw) huwelijksvermogensrecht
docent: mr. dr. Bart Breederveld, advocaat bij Rensen advocaten te Alkmaar, o.a.

 • het nieuwe huwelijksvermogensrecht in vogelvlucht
 • het nieuwe huwelijksvermogensrecht en de insolventie van één of beide echtgenoten (art. 61 en 63 Fw)
   

Faillissementsfraude en natuurlijke personen
docent: mr. W.J.B. van Nielen, advocaat bij Recoup advocaten te Utrecht

 • herkennen en aanpakken van fraude (o.a. artikel 68 lid 2 Fw)
 • het bestuursverbod (artikel 106a e.v. Fw)
   

Onderhands(dwang), faillissements- of Wnsp-akkoord (Met aandacht voor het moratorium van art. 287b Fw)
docent: mr. dr. B.J. Engberts, raadsheer hof Arnhem-Leeuwarden

 • de laatste jurisprudentie en literatuur
09.00 uur: Ontvangst met koffie en thee                                                                                            
09.30 uur: College
11.00 uur: Pauze
11.15 uur: College
12.45 uur: Lunch
13.45 uur: College
15.15 uur: Pauze
15.30 uur: College
17.00 uur: Einde
Docent
mr. B. Breederveld
...
Docent
mr. B.J. Engberts
...
Docent
mr. W.J.B. van Nielen
...
Docent
mr. dr. A.J. Noordam
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 450,= (vrij van btw) inclusief consumpties en digitaal curusmateriaal.