• Startdatum:
  • 15 mei 2019
  • Cursusduur:
  • 2 dagen
  • Rechtsgebied:
  • Bank- en Effectenrecht en financiering, Burgerlijk(proces)recht, Financieel recht, Fiscaal recht, Insolventierecht, Ondernemingsrecht, Personen- en familierecht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 10

Een jurist heeft in de (ondernemingsrecht)praktijk regelmatig te maken met financieel-economische aangelegenheden. Elementaire financieel-economische kennis blijkt in de rechtspraktijk vaak onontbeerlijk om als jurist te kunnen inspelen op geschillen waarbij financiële belangen een rol spelen en om deze goed te kunnen overzien. Het kunnen lezen en interpreteren van jaarrekeningen, het kunnen overzien van de financiële draagkracht van een onderneming en het hebben van inzicht in de financiële samenhang van bedrijfsprocessen, blijken telkens weer belangrijke aspecten te zijn in de beroepsuitoefening.

Wie enige bedrijfseconomische kennis heeft, zal ongetwijfeld behoefte hebben aan een verdiepend inzicht. Binnen de vigerende wet- en regelgeving is er de nodige manoeuvreerruimte ter bepaling van het vermogen en resultaat van een onderneming. Inzicht in de wijze waarop dat doorwerkt in de cijfers die een onderneming in haar jaarrekening presenteert, is van veel belang om als jurist optimaal te kunnen functioneren.
Tijdens deze verdiepingscursus komen met name de bijzondere bedrijfseconomische constructies en valkuilen aan bod en worden recente wijzigingen in wet- en regelgeving besproken. Het programma bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges.

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de noodzakelijke basiskennis bijgebracht over het analyseren en interpreteren van de balans en de winst- en verliesrekening, en over methoden van waardering en winstbepaling. Tevens wordt inzicht gegeven in de bedrijfseconomische en juridische aspecten van de externe financiële verslaglegging. Deze basiskennis dient als inleiding op de tweede bijeenkomst waarin het lezen van jaarrekeningen centraal staat. Tijdens de colleges worden aan de hand van de te behandelen casuïstiek praktische vaardigheden bijgebracht.

Tijdens de tweede bijeenkomst wordt geleerd om te gaan met de ‘normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd’ en de International Financial Reporting Standards (IFRS). Financiële activiteiten en beurskengetallen worden behandeld, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op hun effectieve betekenis en de onderlinge samenhang. Centraal bij dit onderdeel zijn de sturingsmogelijkheden - binnen de grenzen van de wet- en regelgeving - van vermogen en resultaten van ondernemingen. Aan technieken als off-balance sheet finance, werkkapitaalbeheer wordt aandacht besteed. Voorts worden casussen uit de praktijk behandeld, waaronder de jaarrekening van een beursgenoteerde onderneming. De uitkomsten worden besproken en geplaatst in de context van het doel waarmee de betreffende jaarrekening is opgesteld. Ook wordt besproken in hoeverre deze uitkomsten onverkort juridisch bruikbaar zijn.

Deze verdiepingscursus is een waardevolle opfrissing en actualisering voor zowel de beginnende als de meer ervaren jurist.
 


Programma

14.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
14.30 uur: Hoorcollege
16.00 uur: Pauze
16.15 uur: Hoorcollege
17.45 uur: Diner
18.45 uur: Werkcollege
19.45 uur: Pauze
20.00 uur: Werkcollege
21.00 uur: Einde


Cursusdata:

woensdag 15 mei 2019
woensdag 22 mei 2019

 

     

offeren docent bij juridisch pao leiden
Cursusleider
dr. D. van Offeren
...
lycklama docent bij pao leiden
Docent
mr. dr. M.P. Lycklama à Nijeholt
...
offeren docent bij juridisch pao leiden
Docent
dr. D. van Offeren
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 995,= (vrij van btw) inclusief consumpties, diner en digitaal cursusmateriaal.