• Startdatum:
  • 10 april 2019
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Rechtsgebied:
  • Straf(proces)recht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 9

In één dag wordt u ‘bijgepraat’ over de laatste ontwikkelingen, kansen en valkuilen waar u in de cassatiepraktijk tegenaan kunt lopen. Met deze cursus wordt u vanuit het perspectief van alle bij cassatierechtspraak betrokken organisaties/rollen inzicht verschaft in de praktijk en ontwikkelingen van de cassatierechtspraak en de doorwerking daarvan op de feitenrechtspraak.

Tijdens de colleges worden  theorie, beleidsmatige aspecten en praktische vaardigheden bijgebracht, deels aan de hand van te behandelen casuïstiek. Van de kandidaten wordt een actieve houding verwacht alsmede een gedegen voorbereiding. De aanpak door de docenten is interactief en deels ook in onderling debat zodat de onderscheiden rollen ook tijdens de cursus zichtbaar worden.

De ervaring van de sprekers, die allen direct betrokkenen zijn bij de cassatiepraktijk, staat garant voor een kwalitatief hoogwaardige en op de praktijk gerichte behandeling van de materie.  

 

09.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
09.15 uur: Opening
Docent: prof. mr. C.P.M. Cleiren
09.20 uur: De conclusie van A-G, het parket en art. 80a RO, procedure cassatie in het belang der wet, prejudiciële vragen, de herziening, actuele ontwikkelingen: modernisering Wetboek van Strafvordering
Docent: mr. A.E. Harteveld
10.35 uur: Pauze
10.50 uur: De rol van de cassatiedesk van het Openbaar Ministerie, de cassatietechniek en beleidsmatige aspecten bij de keuze voor al dan niet cassatie
Docent: mr. H.H.J. Knol
12.15 uur: Lunch
13.30 uur: Cassatietechniek bezien vanuit de advocatuur: procedurele regels, valkuilen, hindernissen en aanwijzigingen bij hetopstellen en indienen van cassatiemiddelen
Docent: mr. B.P. de Boer
14.45 uur: Pauze
15.00 uur: Cassatietechniek bezien vanuit de Hoge Raad
Docent: mr. W. van Schendel
16.15 uur: Pauze
16.30 uur: Casus en cassatieschriftuur; oefening aan de hand van opdrachten
(deels individueel, deels in groepjes)
18.00 uur: Diner
18.45 uur: Pleinaire bespreking van de gemaakte opdrachten met de docenten
onder leiding van prof. mr. C.P.M. Cleiren
21.15 uur: Einde
prof. mr. C.P.M. Cleiren Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. C.P.M. Cleiren
...
De Oude Sterrewacht in de zomer
Docent
mr. B.P. de Boer
...
Docent Harteveld juridisch pao leiden
Docent
mr. A.E. Harteveld
...
Docent
mr. H.H.J. Knol
...
Docent
mr. dr. F.P. Ölçer
...
Docent
mr. W.A.M. van Schendel (1)
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 750,= (vrij van btw), inclusief consumpties, lunch, diner en digitaal cursusmateriaal.

VCAS-leden ontvangen 100 euro korting.
(vereniging van cassatieadvocaten in strafzaken)