• Startdatum:
 • 1 april 2019
 • Cursusduur:
 • 7 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Burgerlijk(proces)recht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 42

Onder leiding van prof. mr. dr. A.G. Castermans en mr. V. Rörsch start in het voorjaar 2019 de specialisatie- en vervolgopleiding civiele cassatie en procesrecht.

Met deze opleiding wordt u vanuit het perspectief van alle bij cassatierechtspraak betrokken organisaties en rollen inzicht verschaft in de praktijk en ontwikkelingen van de cassatierechtspraak en de doorwerking daarvan op de feitenrechtspraak.

Wilt u weten welke kansen u nog laat liggen?

In dit bijzondere opleidingstraject verbreedt en verdiept u op efficiënte wijze uw kennis van het civiel procesrecht, in het bijzonder het appel- en cassatieprocesrecht. Op interactieve wijze leert u betere processtukken, cassatieadviezen en middelen te schrijven. Met  intensieve feedback van wetenschappers, AG’s, raadsheren, wb-ers en ervaren cassatieadvocaten. Door samen te werken bouwt u bovendien uw professionele netwerk uit. Een uniek programma door deze combinatie van theorie en praktijk met als doel: specialist procesrecht en civiele cassatietechniek.

Het programma van de specialisatieopleiding civiele cassatie en procesrecht bestrijkt 7 bijeenkomsten met de volgende onderwerpen:

 1. De appel- en cassatieprocedure en de taken van de Hoge Raad
 2. De taak van de Hoge Raad in relatie tot de wetgever en andere hoogste rechters
 3. Wat de Hoge Raad buiten beschouwing laat en waarom
 4. De zeeffunctie van de cassatieadvocaat en het cassatieadvies
 5. Praktische wenken voor het middel en de prejudiciële procedure
 6. Praktische wenken voor het middel, de schriftelijke en mondelinge toelichting
 7. Praktische wenken voor de Borgersbrief en de procedure na verwijzing

In deze specialisatieopleiding leert u onder andere:

 • fouten in feitelijke procedures voorkomen en oplossen
 • de kerntaken, werkwijze en toverformules van de Hoge Raad begrijpen
 • de kansen van een cassatieprocedure optimaal benutten
 • krachtige cassatiestukken schrijven

De voordelen op een rij:

 • 42 NOvA / cassatiepunten
 • in 7 bijeenkomsten is uw kennis up to date en verdiept
 • feedback van superspecialisten uit de praktijk en wetenschap
 • prachtige cursuslocatie in de historische binnenstad van Leiden
 • uitbreiding van uw netwerk
 • ruimte voor eigen inbreng en interactie

Het is ook mogelijk om per module in te schrijven!

Niveau
Om deze opleiding te kunnen volgen is meer dan 3 jaar ervaring in het procesrecht vereist.

Doelgroep
Voor advocaten die procederen in hoger beroep. Voor specialisten die betere processtukken willen schrijven. Voor cassatieadvocaten, leden van de rechterlijke macht en wetenschappers die hun techniek naar een hoger niveau willen tillen.
Schrijf u tijdig in: we werken met kleine groepen. Daardoor is er veel ruimte voor eigen inbreng en interactie.

Dagprogramma

09.00 - 09.30 uur: Ontvangst met koffie/thee
09.30 - 17.00 uur: Colleges, onderbroken door pauzes                                                                 

Pauzes van 11.00-11.15 uur en 15.00-15.15 uur, lunch van 12.30-13.30 uur
 

Bijeenkomsten

1 april De appel- en cassatieprocedure en de taken van de Hoge Raad
15 april De taak van de Hoge Raad in relatie tot de wetgever en andere hoogste rechters
13 mei Wat de Hoge Raad buiten beschouwing laat en waarom
27 mei De zeeffunctie van de cassatieadvocaat en het cassatieadvies
16 september Praktische wenken voor het opstellen van het middel en de prejudiciële procedure
30 september Praktische wenken voor het middel, de schriftelijke toelichting en pleidooi
14 oktober Praktische wenken voor de Borgersbrief en de procedure na verwijzing

Het is mogelijk om per module in te schrijven


1 april 2019
De appel- en cassatieprocedure en de taken van de Hoge Raad

Wat kan er misgaan tijdens hoger beroep en hoe creëert u de beste kansen in hoger beroep?
Docent: Mr. S.M.A.M. Venhuizen, 09.30-12.30 uur

Het werkproces bij de Hoge Raad na indiening van de procesinleiding
Docent: Mr. T. Bosters, 13.30-14.30 uur

Wat zijn de kerntaken van de Hoge Raad? Hoe onderscheidt u feitelijke beslissingen, gemengde beslissingen en rechtbeslissingen?
Docenten: Prof. J. de Bie Leuveling Tjeenk, Mr. R.L.M.M. Tan, 14.30-16.00 uur

Hoe kan de Hoge Raad de civiele praktijk beter bedienen bij zaken die ertoe doen?
Docent: Mr. A. Hammerstein, 16.00-17.30 uur


15 april 2019
De taak van de Hoge Raad in relatie tot de wetgever en andere hoogste rechters

Hoe is de rechtsmachtsverdeling tussen de hoogste rechters?
Docent: Prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans en mr. R.T. Wiegerink, 09.30-11.30 uur

De taak van de Hoge Raad bij het vormgeven van het publieke leven van het aansprakelijkhiesrecht, mede in het licht van zijn verhouding tot de wetgever.
Docent: Mr. E.R. de Jong, 11.30-14.30 uur

Welke categorieën van regels toetst de Hoge Raad?
Docent: Prof. mr. M.W. Scheltema, 14.30-16.00 uur

Wat is de taak van de Hoge Raad in een meerlagige rechtsorde? Hoe sorteert u voor op prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie?
Docent: Mr. F.W.E. Eijsvogels, 16.00-17.30 uur


13 mei 2019
Wat de Hoge Raad buiten beschouwing laat en waarom

Het jaarverslag van de Hoge Raad: in welke belangrijke zaken heeft de Hoge Raad in 2018 uitspraak gedaan?
Docenten: Mr. F.I. van Dorsser, Mr. V. Rörsch, 09.30-11.00 uur

Welke zaken doet de Hoge Raad met een verkorte motivering af (81 Wet RO)? Wat is de betekenis daarvan? En is die wijze van afdoening altijd terecht?
Docenten: Mr. M.V. Polak, Mr.dr. J.P. Heering, 11.00-12.30 uur

Welke bijdrage levert de Hoge Raad aan rechtsvorming? Wat zijn de actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht, intellectuele eigendomsrecht en het handels- en ondernemingsrecht?
Docenten: Mr. N.T. Dempsey, Mr. G.R.B. van Peursem, Prof.mr. M.J. Kroeze, 13.30-17.30 uur


27 mei 2019
De zeeffunctie van de cassatieadvocaat en het cassatieadvies

Onderwerpen die aan de orde komen: specialisatie/inschrijfvoorwaarden, draagkrachtnormen, inhoudelijke beoordeling (financieel belang, bedrijfsmatige geschillen, bereik en second opinie), advies/procedure, vergoeding, extra uren, resultaatbeoordeling
Docenten: Mw. E. Alblas en mr. G. van Dort, 09.30-10.30 uur

Wat zijn de administratieve en financiële aspecten van de cassatiepraktijk, in het bijzonder betreffende griffierechten en toevoegingszaken?
Docent: Mr. S. Kousedghi, 10.30-12.30 uur

Aan welke eisen moet een cassatieadvies voldoen? Waarop moet u letten bij het inschatten van  de kansen en risico’s van cassatie en (voorwaardelijk) incidenteel cassatieberoep?
Docenten: Mr. B.I. Kraaipoel, Prof.mr. C.E. du Perron, 13.30-17.30 uur


16 september 2019
Praktische wenken voor het opstellen van het middel en de prejudiciële procedure

Zelf een middel schrijven: hoe creëert u de ideale invalshoek en structuur van het middel?
Docent: Mr. V. Rörsch, 09.30-11.30 uur

Waarop moet u letten bij het lezen en analyseren van arresten van de Hoge Raad?
Docent: Prof. mr. A.G. Castermans, 11.30-12.30 uur

Effectief procederen in cassatie
Docent: Mr. H.M. Wattendorff, 13.30-15.30 uur

Wat zijn de voordelen en beperkingen van de prejudiciële procedure?
Docent: Mr. J.F. de Groot, 15.30-17.30 uur


30 september 2019
Praktische wenken voor het middel, de schriftelijke toelichting en pleidooi

Prikkelde u de Hoge Raad om daadwerkelijk met uw zaak aan de slag te gaan? Feedback op uw middel. Met concrete tips over de inhoud, structuur en stijl van uw middel.
Docenten: Mr. V. Rörsch, Prof. mr. A.G. Castermans, 09.30-11.00 uur

Praktische tips voor de schriftelijke en mondeling toelichting.
Docent: Prof mr. T. Cohen Jehoram, 11.00-12.30 uur

Cassatietechniek bezien vanuit de Hoge Raad en de cassatieadvocatuur
Docent: Nader bekend te maken, 13.30-17.30 uur


14 oktober 2019
Praktische wenken voor de Borgersbrief en de procedure na verwijzing

Waarop moet u letten bij het opstellen van de Borgersbrief?
Docent: Prof.mr. W.A. Hoyng, 09.30-11.00 uur

In welke gevallen leidt een geslaagd middel toch niet tot cassatie?
Docent: Nader bekend te maken, 11.00-12.30 uur

Waarop moet u letten bij het lezen en analyseren van arresten van de Hoge Raad?
Docent: Mr. E. J. Numann, 13.30-15.30 uur

Hoe kunt u voorsorteren op de verwijzingsopdracht na cassatie? Welke zaken doet de Hoge Raad zelf af? Hoe gaan hoven in de praktijk om met de verwijzingsprocedure?
Docenten: Mr. G.C.C. Lewin, Mr. N.T. Dempsey, 15.30-17.30 uur

Cursusleider
prof. mr. A.G. Castermans
Hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Leiden, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag
Cursusleider
mr. V. Rörsch
Cassatieadvocaat LaRorsch Leiden
Docent
E. Alblas
Relatiemanager Raad voor Rechtsbijstand Den Haag
Docent
prof. mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk
Cassatieadvocaat De Brauw Blackstone Westbroek Amsterdam, hoogleraar Corporate Litigation Vrije Universiteit Amsterdam
Docent
T. Bosters
Wetenschappelijk medewerker Hoge Raad
Docent
prof. mr. A.G. Castermans
Hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Leiden, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag
Docent
prof. mr. T. Cohen Jehoram
Hoogleraar Burgerlijk recht Erasmus Universiteit Rotterdam, cassatieadvocaat De Brauw Blackstone Westbroek
Docent
mr. N.T. Dempsey
Cassatieadvocaat Houthoff Amsterdam
Docent
mr. F.I. van Dorsser
Cassatieadvocaat AantjesZevenberg Advocaten
Docent
mr. G. van Dort
Secretaris Raad voor Rechtsbijstand Den Haag
Docent
mr. F.W.E. Eijsvogels
Cassatieadvocaat cassatieadvocaat Hoyng Rokh Monegier Amsterdam
Docent
mr. J.F. de Groot
Partner en advocaat Houthoff Amsterdam
Docent
mr. A. Hammerstein
Oud-raadsheer Hoge Raad, president Gerechtshof Arnhem
Docent
dr. mr. J.P. Heering
Advocaat BarentsKrans Den Haag
Docent
prof. mr. W.A. Hoyng
Hoogleraar intellectueel eigendomsrecht Universiteit Tilburg, Advocaat Hoyng Rokh Monegier Amsterdam
Docent
dr. E.R. de Jong
Universitair hoofddocent recht, economie, bestuur en organisatie, Universiteit Utrecht
Docent
mr. S. Kousedghi
Cassatieadvocaat Alt Kam Boer Advocaten Den Haag
Docent
mr. B.I. Kraaipoel
Cassatieadvocaat RESOR
Docent
prof. mr. M.J. Kroeze
Raadsheer Hoge Raad, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
Docent
mr. G.C.C.. Lewin
Senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Docent
mr. E.J. Numann
Vice-president Civiel Hoge Raad
Docent
prof. mr. C.E. du Perron
Hoogleraar privaatrecht Universiteit Amsterdam, raadsheer Hoge Raad
Docent
mr. G.R.B. van Peursem
Advocaat-generaal Hoge Raad
Docent
mr. M.V. Polak
Raadsheer Hoge Raad
Docent
mr. V. Rörsch
Cassatieadvocaat LaRorsch Leiden
Docent
Prof. M.W. Scheltema
Hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, Avocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Den Haag
Docent
prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans
Cassatieadvocaat Van der Feltz Advocaten Den Haag, bijzonder hoogleraar onteigenings- en belemmeringenrecht Radboud Universiteit Nijmegen
Docent
mr. R.L.M.M. Tan
Cassatieadvocaat Tan Advocatuur Amsterdam
Docent
mr. S.M.A.M. Venhuizen
Senior raadheer Gerechtshof Den Bosch, docent burgerlijk procesrecht Instituut voor Juridische Opleidingen Nunspeet
Docent
mr. H.M. Wattendorff
Raadsheer Hoge Raad
Docent
mr. R.T. Wiegerink
Partner en advocaat Van der Feltz Advocaten
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN

De locatie volgt binnenkort.

€ 4.750,= (vrij van btw), inclusief lunch en borrel en cursusmateriaal.

Het is ook mogelijk om per module in te schrijven. Prijs per dag: € 750,=

Maak hier uw keuze

 • 1 april 2019
 • 15 april 2019
 • 13 mei 2019
 • 27 mei 2019
 • 16 september 2019
 • 30 september 2019
 • 14 oktober 2019
Voltekend
Neem contact op
Vooraankondiging

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven