• Startdatum:
 • 1 april 2019
 • Cursusduur:
 • 7 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Burgerlijk(proces)recht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 42

Onder leiding van prof. mr. dr. A.G. Castermans en mr. V. Rörsch start in het voorjaar 2019 de specialisatie- en vervolgopleiding civiele cassatie en procesrecht.

Met deze opleiding wordt u vanuit het perspectief van alle bij cassatierechtspraak betrokken organisaties en rollen inzicht verschaft in de praktijk en ontwikkelingen van de cassatierechtspraak en de doorwerking daarvan op de feitenrechtspraak.

Wilt u weten welke kansen u nog laat liggen?

In dit bijzondere opleidingstraject verbreedt en verdiept u op efficiënte wijze uw kennis van het civiel procesrecht, in het bijzonder het appel- en cassatieprocesrecht. Op interactieve wijze leert u betere processtukken, cassatieadviezen en middelen te schrijven. Met  intensieve feedback van wetenschappers, AG’s, raadsheren, wb-ers en ervaren cassatieadvocaten. Door samen te werken bouwt u bovendien uw professionele netwerk uit. Een uniek programma door deze combinatie van theorie en praktijk met als doel: specialist procesrecht en civiele cassatietechniek.

Het programma van de specialisatieopleiding civiele cassatie en procesrecht bestrijkt 7 bijeenkomsten met de volgende onderwerpen:

 1. De appel- en cassatieprocedure en de taken van de Hoge Raad
 2. De taak van de Hoge Raad in relatie tot de wetgever en andere hoogste rechters
 3. Wat de Hoge Raad buiten beschouwing laat en waarom
 4. De zeeffunctie van de cassatieadvocaat en het cassatieadvies
 5. Praktische wenken voor het middel en de prejudiciële procedure
 6. Praktische wenken voor het middel, de schriftelijke en mondelinge toelichting
 7. Praktische wenken voor de Borgersbrief en de procedure na verwijzing

In deze specialisatieopleiding leert u onder andere:

 • fouten in feitelijke procedures voorkomen en oplossen
 • de kerntaken, werkwijze en toverformules van de Hoge Raad begrijpen
 • de kansen van een cassatieprocedure optimaal benutten
 • krachtige cassatiestukken schrijven

De voordelen op een rij:

 • 42 NOvA / cassatiepunten
 • in 7 bijeenkomsten is uw kennis up to date en verdiept
 • feedback van superspecialisten uit de praktijk en wetenschap
 • prachtige cursuslocatie in de historische binnenstad van Leiden
 • uitbreiding van uw netwerk
 • ruimte voor eigen inbreng en interactie

Het is ook mogelijk om per module in te schrijven!

Niveau
Om deze opleiding te kunnen volgen is meer dan 3 jaar ervaring in het procesrecht vereist.

Doelgroep
Voor advocaten die procederen in hoger beroep. Voor specialisten die betere processtukken willen schrijven. Voor cassatieadvocaten, leden van de rechterlijke macht en wetenschappers die hun techniek naar een hoger niveau willen tillen.
Schrijf u tijdig in: we werken met kleine groepen. Daardoor is er veel ruimte voor eigen inbreng en interactie.

Dagprogramma

09.00 - 09.30 uur: Ontvangst met koffie/thee
09.30 - 17.00 uur: Colleges, onderbroken door pauzes                                                                 

Pauzes van 11.00-11.15 uur en 15.00-15.15 uur, lunch van 12.30-13.30 uur
 

Bijeenkomsten

1 april De appel- en cassatieprocedure en de taken van de Hoge Raad
15 april De taak van de Hoge Raad in relatie tot de wetgever en andere hoogste rechters
13 mei Wat de Hoge Raad buiten beschouwing laat en waarom
27 mei De zeeffunctie van de cassatieadvocaat en het cassatieadvies
16 september Praktische wenken voor het opstellen van het middel en de prejudiciële procedure
30 september Praktische wenken voor het middel, de schriftelijke toelichting en pleidooi
14 oktober Praktische wenken voor de Borgersbrief en de procedure na verwijzing

Het is mogelijk om per module in te schrijven


1 april 2019
De appel- en cassatieprocedure en de taken van de Hoge Raad

Wat kan er misgaan tijdens hoger beroep en hoe creëert u de beste kansen in hoger beroep?
Docent: Mr. S.M.A.M. Venhuizen, 09.30-12.30 uur

Het werkproces bij de Hoge Raad na indiening van de procesinleiding
Docent: Mr. T. Bosters, 13.30-14.30 uur

Wat zijn de kerntaken van de Hoge Raad? Hoe onderscheidt u feitelijke beslissingen, gemengde beslissingen en rechtbeslissingen?
Docenten: Prof. J. de Bie Leuveling Tjeenk, Mr. R.L.M.M. Tan, 14.30-16.00 uur

Hoe kan de Hoge Raad de civiele praktijk beter bedienen bij zaken die ertoe doen?
Docent: Mr. A. Hammerstein, 16.00-17.30 uur


15 april 2019
De taak van de Hoge Raad in relatie tot de wetgever en andere hoogste rechters

Hoe is de rechtsmachtsverdeling tussen de hoogste rechters?
Docent: Prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans en mr. R.T. Wiegerink, 09.30-11.30 uur

De taak van de Hoge Raad bij het vormgeven van het publieke leven van het aansprakelijkheidsrecht, mede in het licht van zijn verhouding tot de wetgever.
Docent: Mr. E.R. de Jong, 11.30-14.30 uur

Welke categorieën van regels toetst de Hoge Raad?
Docent: Prof. mr. M.W. Scheltema, 14.30-16.00 uur

Wat is de taak van de Hoge Raad in een meerlagige rechtsorde? Hoe sorteert u voor op prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie?
Docent: Mr. F.W.E. Eijsvogels, 16.00-17.30 uur


13 mei 2019
Wat de Hoge Raad buiten beschouwing laat en waarom

Het jaarverslag van de Hoge Raad: in welke belangrijke zaken heeft de Hoge Raad in 2018 uitspraak gedaan?
Docenten: Mr. F.I. van Dorsser, Mr. V. Rörsch, 09.30-11.00 uur

Welke zaken doet de Hoge Raad met een verkorte motivering af (81 Wet RO)? Wat is de betekenis daarvan? En is die wijze van afdoening altijd terecht?
Docenten: Mr. M.V. Polak, Mr.dr. J.P. Heering, 11.00-12.30 uur

Welke bijdrage levert de Hoge Raad aan rechtsvorming? Wat zijn de actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht, intellectuele eigendomsrecht en het handels- en ondernemingsrecht?
Docenten: Mr. N.T. Dempsey, Mr. G.R.B. van Peursem, Prof.mr. M.J. Kroeze, 13.30-17.30 uur


27 mei 2019
De zeeffunctie van de cassatieadvocaat en het cassatieadvies

Onderwerpen die aan de orde komen: specialisatie/inschrijfvoorwaarden, draagkrachtnormen, inhoudelijke beoordeling (financieel belang, bedrijfsmatige geschillen, bereik en second opinie), advies/procedure, vergoeding, extra uren, resultaatbeoordeling
Docenten: Mw. E. Alblas en mr. G. van Dort, 09.30-10.30 uur

Wat zijn de administratieve en financiële aspecten van de cassatiepraktijk, in het bijzonder betreffende griffierechten en toevoegingszaken?
Docent: Mr. S. Kousedghi, 10.30-12.30 uur

Aan welke eisen moet een cassatieadvies voldoen? Waarop moet u letten bij het inschatten van  de kansen en risico’s van cassatie en (voorwaardelijk) incidenteel cassatieberoep?
Docenten: Mr. B.I. Kraaipoel, Prof.mr. C.E. du Perron, 13.30-17.30 uur


16 september 2019
Praktische wenken voor het opstellen van het middel en de prejudiciële procedure

Zelf een middel schrijven: hoe creëert u de ideale invalshoek en structuur van het middel?
Docent: Mr. V. Rörsch, 09.30-10.30 uur

Waarop moet u letten bij het lezen en analyseren van arresten van de Hoge Raad?
Docent: Prof. mr. W.D.H. Asser,  10.30-12.30 uur

Effectief procederen in cassatie
Docent: Mr. H.M. Wattendorff, 13.30-15.30 uur

Wat zijn de voordelen en beperkingen van de prejudiciële procedure?
Docent: Mr. J.F. de Groot, 15.30-17.30 uur


30 september 2019
Praktische wenken voor het middel, de schriftelijke toelichting en pleidooi

Conclusie Urgenda
Docenten: Mr. E.R. de Jong, 09.30-11.30 uur

Hypothetische feitelijke grondslag.
Docent: Mr. A.M. van Aerde, 11.30-12.30 uur

De schriftelijke toelichting
Docenten: Tanja Tanja en Martijn Polak 13.30-14.30 uur

Cassatietechniek bezien vanuit de Hoge Raad en de cassatieadvocatuur
Docenten: Mr. Klaas Aantjes en Pieter Kamminga


14 oktober 2019
Praktische wenken voor de Borgersbrief en de procedure na verwijzing

Waarop moet u letten bij het opstellen van de Borgersbrief?
Docent: Prof.mr. W.A. Hoyng, 09.30-11.00 uur

In welke gevallen leidt een geslaagd middel toch niet tot cassatie?
Docent: Mr. S.M. de Bruijn en Mr.dr. P.A.M. Jongens-Lokin, 11.00-12.30 uur

Mondelinge toelichting
Docent: Mr. E. J. Numann, 13.30-14.30 uur
 
Waarop moet u letten bij het lezen en analyseren van arresten van de Hoge Raad?
Docent: Prof. mr. W.D.H. Asser, 14.30-15.30 uur
 
Hoe kunt u voorsorteren op de verwijzingsopdracht na cassatie?
Welke zaken doet de Hoge Raad zelf af?
Hoe gaan hoven in de praktijk om met de verwijzingsprocedure?
Docenten: Mr. G.C.C. Lewin, Mr. N.T. Dempsey, 15.30-17.30 uur
 

castermans docent pao leiden
Cursusleider
prof. mr. A.G. Castermans
...
mr. V. Rörsch - Civiele Cassatie - JPAO Leiden
Cursusleider
mr. V. Rörsch
...
Docent Aantjes Civiele Cassatie
Docent
mr. K. Aantjes
...
aerde bij pao leiden
Docent
mr. A.M. van Aerde
...
alblas docent bij pao leiden
Docent
E. Alblas
...
asser docent bij pao leiden
Docent
prof. mr. W.D.H. Asser
...
bie leuvelink pao leiden
Docent
prof. mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk
...
Bosters docent bij pao leiden
Docent
T. Bosters LLM
...
Docent
mr. S.M. de Bruijn (1)
...
castermans docent pao leiden
Docent
prof. mr. A.G. Castermans
...
dempey docent bij pao leiden
Docent
mr. N.T. Dempsey
...
Docent
mr. G. van Dort
...
eijsvogels docent bij pao leiden
Docent
mr. F.W.E. Eijsvogels
...
groot docent bij pao leiden
Docent
mr. J.F. de Groot
...
hammerstein docent bij pao leiden
Docent
mr. A. Hammerstein
...
spreker heering pao leiden
Docent
dr. mr. J.P. Heering
...
hoyng docent bij pao leiden
Docent
prof. mr. W.A. Hoyng
...
de jong docent bij pao leiden
Docent
dr. E.R. de Jong
...
Sterrewacht in de zomer
Docent
mr. dr. P.A.M. Jongens-Lokin
...
Docent
mr. P.S. Kamminga
...
knijff docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. D.M. de Knijff
...
kousedghi docent bij pao leiden
Docent
mr. D.S. Kousedghi
...
kraaipoel docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. B.I. Kraaipoel
...
kroeze docent bij juridisch pao leiden
Docent
prof. mr. M.J. Kroeze
...
lewin docent bij pao leiden
Docent
mr. G.C.C. Lewin
...
docent Numann bij pao leiden
Docent
mr. E.J. Numann
...
du perron docent bij pao leiden
Docent
prof. mr. C.E. du Perron LLM
...
van peursem docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. G.R.B. van Peursem
...
polak docent bij pao leiden
Docent
mr. M.V. Polak
...
mr. V. Rörsch - Civiele Cassatie - JPAO Leiden
Docent
mr. V. Rörsch
...
scheltema docent bij pao leiden
Docent
Prof. M.W. Scheltema
...
sluysmans docent bij juridisch pao leiden
Docent
prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans
...
Docent
mr. R.L.M.M. Tan (2)
...
Tanja - van den Broek Civiele Cassatie docent
Docent
mr. T.H. Tanja-van den Broek
...
docent venhuizen pao leiden
Docent
mr. S.M.A.M. Venhuizen
...
Sterrewacht in de zomer
Docent
mr. H.M. Wattendorff
...
wiegerink docent bij pao leiden
Docent
mr. R.T. Wiegerink
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 4.750,= (vrij van btw), inclusief lunch en borrel en cursusmateriaal.

Het is ook mogelijk om per module in te schrijven. Prijs per dag: € 750,=

Maak hier uw keuze

Voltekend
Neem contact op
Vooraankondiging

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven