• Startdatum:
 • 28 november 2019
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Jeugdrecht, Personen- en familierecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 15
 • MFN:
 • 15

De figuur van de bijzondere curator krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht, niet alleen in de rechtspraktijk en in de wetenschap, maar ook op de politieke agenda. De Kinderombudsman heeft in 2013 onderzoek gedaan naar het functioneren van de bijzondere curator in de praktijk en heeft naar aanleiding hiervan een aantal aanbevelingen gedaan aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Sommige aanbevelingen zijn inmiddels opgepakt. Zo is per 1 april 2014 een landelijke regeling van kracht, die een uniforme werkwijze ten aanzien van de benoeming en de taakvervulling van bijzondere curatoren beoogt. In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan duidelijkheid, kwaliteitseisen en opleidingseisen. Deze unieke tweedaagse opleiding is ontwikkeld door de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden in samenwerking met ervaren bijzondere curatoren als Ivo Pieters en Annelies Hendriks en heeft als doel in deze behoefte te voorzien. Daarom staat in deze specialisatieopleiding de bijzondere curator in al haar facetten centraal.

Dag 1 Juridisch kader bijzondere curator
In de ochtend wordt aandacht besteed aan het juridisch kader waarbinnen de bijzondere curator kan worden benoemd. In de middag ligt de nadruk op de bijzondere curator in de rechtspraktijk: bemiddelen, adviseren/rapporteren en procederen. Ook is er ruimte voor discussie en reflectie.

Dag 2 Psychologisch kader bijzondere curator
Op de tweede dag komt de focus te liggen op de bijzondere curator vanuit kindperspectief: het ontwikkelingspsychologisch kader en gesprekstechnieken komen aan de orde. Deelnemers krijgen ruimte om te oefenen in het voeren van kindergesprekken en met het opstellen van rapportages.

Let op: er is een beperkt aantal plaatsen (20) beschikbaar om de kwaliteit van deze specialisatiecursus te waarborgen. Schrijft u zich daarom snel in!


Niveau
Verdiepingsniveau: minimaal 1 jaar praktijkervaring. Basale kennis van het jeugdrecht wordt bekend verondersteld.

Doelgroep
Voor huidig en toekomstig bijzondere curatoren die zich verder willen verdiepen in deze bijzondere rechtsfiguur die de belangen van het kind kan vertegenwoordigen in familie- en jeugdzaken.

Wat zijn familie- en jeugdzaken?
Een echtscheidingsconflict, een omgangsconflict, een afstammingszaak, een kinderbeschermingszaak of een andersoortig conflict van een kind met zijn of haar gezagsdrager(s) waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang.

Wie worden bedoeld met toekomstig bijzondere curatoren?
In ieder geval bedoelen wij daarmee: advocaten of mediators (niet zijnde een advocaat), die de ambitie hebben om als bijzondere curator te worden benoemd. De wetgever heeft zelf aangegeven dat medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming niet in aanmerking mogen komen voor benoeming als bijzondere curator. Wij verwachten ook dat jeugdbeschermers niet snel in aanmerking zullen komen voor benoeming.

Voor welke professionals is deze cursus ook geschikt?
Deze cursus is overigens ook geschikt voor professionals die meer willen weten over deze rechtsfiguur en wat deze rechtsfiguur kan betekenen binnen hun dagelijkse praktijk. Zo hebben reeds advocaten, vertrouwensartsen, gezinsvoogden en jeugdbeschermers deze opleiding gevolgd. Maar ook leden van de zittende en staande magistratuur zijn van harte welkom.

Ben je bijzondere curator na het afronden van deze cursus?
Na het afronden van deze specialisatiecursus bent u geen bijzondere curator. U bent pas bijzondere curator wanneer u in een individuele zaak door een rechter wordt benoemd. Wel heeft u hiermee een speciale opleiding op zak, waarmee u vervolgstappen kunt zetten. Op dit moment werkt onder meer de Raad voor de Rechtsbijstand aan kwaliteitseisen voor de bijzondere curator. Naar verwachting is één van die eisen het volgen van een opleiding. Wij volgen de huidige ontwikkelingen op de voet en willen deze opleiding aan laten sluiten op de kwaliteitseisen. Vooralsnog werken de rechtsinstanties met lijsten waarop bijzondere curatoren staan - met hun verschillende achtergronden - die voor benoeming in aanmerking komen. Dit betekent dat u bij de rechtsinstanties bij u in de buurt na kunt gaan hoe u in aanmerking kunt komen voor een zogenoemde ‘plek op de lijst’. Wij houden u graag op de hoogte. Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u vragen of opmerkingen heeft.

Deskundigheidbevordering
Na het afronden van de opleiding ontvangt u een certificaat en wordt u uitgenodigd voor een LinkedIn-groep (netwerk bijzondere curatoren in jeugdzaken). Sinds 2016 worden ook zogenoemde terugkomdagen georganiseerd, zodat de personen die deze opleiding hebben gevolgd op specifieke thema’s hun kennis up to date kunnen houden en zich kunnen verdiepen in een bepaald onderwerp. Daarnaast fungeren de terugkomdagen als een platform waarbij de opgeleide bijzondere curatoren (vanuit de verschillende disciplines) kennis met elkaar kunnen uitwisselen.

Dag 1: Donderdag 28 november                                                                                   
  Juridisch kader
09.00 uur: Ontvangst
09.30 uur: Welkom, introductie en kennismaking
Mr. M.M.C. (Manuela) Limbeek
10.00 uur: Internationaal juridisch kader bijzondere curator
Mr. K.A.M. (Kartica) van der Zon
11.00 uur: Pauze
11.15 uur: Nationaal juridisch kader deel I
Mr. M.M.C. (Manuela) Limbeek
 • De bijzondere curator ex. 1:250 BW
12.15 uur: Lunch
13.00 uur: Nationaal juridisch kader deel II
Mr. I.J. (Ivo) Pieters
 • Rapport Kinderombudsman
 • Procespositie van minderjarigen
 • De bijzondere curator in afstammingszaken (art. 1:212 BW)
14.15 uur: De bijzondere curator in de rechtspraktijk deel I
Mr. I.J. (Ivo) Pieters
Mr. P.A.J.Th. (Paul) van Teeffelen
 • Taakomschrijving
 • Bemiddelen
 • Adviseren/rapporteren
 • Procederen
 • Omgaan met privacyregels
 • Beroepsethiek
 • Afsluiting middagprogramma
15.30 uur: Pauze
15.45 uur: De bijzondere curator in de rechtspraak deel II
Mr. I.J. (Ivo) Pieters
Mr. P.A.J.Th. (Paul) van Teeffelen
17.15 uur: Pauze met snack
17.30 uur: Interactief college over de uniforme werkwijze (art. 1:250 BW)
en de richtlijn (1:212 BW) binnen de rechtspraak

Mr. M.P.G. (Marjolein) Rietbergen
18.30 uur: Evaluatie en afsluiting avondprogramma
Vanaf 19.00 uur: Diner
   
Dag 2: Vrijdag 29 november
  Psychologisch kader
09.00 uur: Ontvangst
09.15 uur: Ontwikkelingsfasen van kinderen
Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen
Drs. J.A.M. (Annelies) Hendriks
10.30 uur: Gezinsachtergronden
Drs. A. (Annelies) Hendriks
11.15 uur: Pauze
11.30 uur: Psychiatrische problematiek van ouders
Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen
12.15 uur: Twee modellen: hoe praat je met kinderen?
Drs. J.A.M. (Annelies) Hendriks
Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen
13.15 uur: Lunch
14:00 uur: Vraagtechnieken
Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen
14.30 uur: Oefenen met de twee modellen deel I
Drs. J.A.M. (Annelies) Hendriks
Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen
15.30 uur: Pauze
15.45 uur: Oefenen met de twee modellen deel II
Drs. J.A.M. (Annelies) Hendriks
Drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen
17.00 uur: Opzet voor rapportage
Mr. I.J. (Ivo) Pieters
drs. J.A.M. (Annelies) Hendriks
drs. A.P.M. (Adrianne) van Rheenen
17.30 uur: Einde

 

prof. mr. M.R. Bruning - Docent bij Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. M.R. Bruning
...
Cursusleider
mr. M.M.C. Limbeek
...
prof. mr. M.R. Bruning - Docent bij Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. M.R. Bruning
...
hendriks docent bij juridisch pao leiden
Docent
drs. J.A.M. Hendriks
...
Docent
mr. M.M.C. Limbeek
...
heer pieters docent bij pao leiden
Docent
mr. I.J. Pieters
...
rheenen docent bij juridisch pao leiden
Docent
drs. A.P.M. van Rheenen
...
rietbergen docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. M.P.G. Rietbergen
...
teeffelen docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. P.A.J.Th. van Teeffelen
...
zon pao leiden docent
Docent
mr. K.A.M. van der Zon
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 1695,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunches, diner, digitaal cursusmateriaal, èn inclusief hotelovernachting met ontbijt.