• Startdatum:
  • 18 oktober 2019
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Straf(proces)recht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 6

Deze cursus heeft tot doel praktijkbeoefenaren in de strafrechtspleging gelegenheid te bieden na de zomermaanden met een goed overzicht van recente en komende wetswijzigingen, alsmede belangrijke nieuwe rechtspraak, weer aan de slag te gaan.

Wetgeving en rechtspraak zullen daarbij besproken worden vanuit een praktijkperspectief, met nadrukkelijke aandacht voor knelpunten die zich kunnen voordoen in de praktijk en implicaties van nieuwe kaders voor mogelijkheden, waaronder ook de vormgeving van verweren en standpunten. Onder andere komen aan bod een zeer concrete uitwerking van nieuwe regels ten aanzien van rechtsbijstand in het vooronderzoek, de aanvulling van het spreekrecht voor slachtoffers, de Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking en het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg.

Ook de actuele nationale en Europese rechtspraak wordt besproken vanuit het perspectief van implicaties daarvan voor de praktijkbeoefenaar.

Niveau
Verdiepingsniveau: kandidaten beschikken over basiskennis straf(proces)recht.

Doelgroep
Advocaten en overige juristen.

Docenten
Mr. B.J. Polman, strafrechtadvocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten te Amsterdam 
Prof. dr. mr. J.M. ten Voorde, Universitair hoofddocent straf(proces)recht Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar strafrechtsfilosofie, leerstoel Leo Polak, Rijksuniversiteit Groningen.

09:15 uur: Ontvangst met koffie en thee                                                                            
09.30 uur: College 1
Mr. B.J. Polman
11.00 uur: Pauze
11.15 uur: College 2
Mr. B.J. Polman
12.45 uur: Lunch
13.30 uur: College 3
Prof. dr. mr. J.M. ten Voorde
15.00 uur: Pauze
15.15 uur: College 4
Prof. dr. mr. J.M. ten Voorde
16.45 uur: Einde
Docent
mr. B.J. Polman
...
voorde docent bij juridisch pao leiden
Docent
prof. mr. J.M. ten Voorde
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 295,= (vrij van BTW) inclusief consumpties, lunch en digitaal cursusmateriaal.