• Startdatum:
 • 15 oktober 2019
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Privacy en ICT recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 10

In deze cursus is veel aandacht voor praktijkvoorbeelden, die vaak door cursisten worden aangedragen. Want privacy- en gegevensbeschermingsrecht heeft betekenis in de dagelijkse praktijk van advocaten, bedrijfsjuristen, compliance officers, beleidsmedewerkers en vele anderen.
Ook juristen die zich niet specifiek met dit rechtsgebied bezighouden, hebben ermee te maken. In de ondernemingsrechtelijke praktijk, bijvoorbeeld, is er de vraag onder welke voorwaarden klant- of werknemersgegevens in het kader van een due diligence onderzoek mogen worden verstrekt aan een overnemende partij. In het arbeidsrecht leidt het gebruik van sociale media of 'bring your own device' (byod) tot lastige rechtsvragen, evenals het monitoren van internet en e-mail-verkeer op de werkvloer of het doen van pre-employment of in-employment screening.

De cursus biedt de cursisten de instrumenten om te herkennen waar zich privacyvragen kunnen voordoen en hoe deze kunnen worden aangepakt.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Inleiding en achtergronden. Wat is privacy en wat zijn de privacywetten? Welke internationale en supranationale regelingen zijn er en wat is de betekenis daarvan? Waarin verschillen de Wbp en de AVG?
 • Reikwijdte en toepassing. Wat zijn persoonsgegevens? Wat niet? Wanneer is een IP-adres een persoonsgegeven en wanneer niet? Wanneer is de wet van toepassing en wanneer niet? Wie hebben er mee te maken? Wanneer kan gebruik worden gemaakt van de uitzondering voor persoonlijke en huishoudelijke gegevensverwerkingen? Welke uitzonderingen zijn er voor journalisten?
 • Regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Wat mag en wat mag niet met persoonsgegevens? Wanneer is toestemming vereist? Wanneer is sprake van toestemming? Wanneer mogen persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verzameld? Wat betekent de wet voor Big Data en Internet-of-Things? Welke rechten en plichten zijn er, en hoe kan daaraan praktisch invulling worden gegeven? Wat kan met vergeetrecht en het recht op gegevensoverdraagbaarheid? Wat is een datalek en wanneer moet dat worden gemeld?
 • Toezicht en handhaving. Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Autoriteit persoonsgegevens? Wanneer gaat Ap over tot handhaving? Welke sancties kan Ap opleggen? En hoe zit het met de boetebevoegdheid van de toezichthouder?
 • Internationale aspecten. Wat zijn Binding Corporate Rules (“BCRs”) en Standard Contractual Clauses (“SCCs”)? Wat betekent de wetgeving voor websites? Waarover gaan het Lindqvist-arrest en het Google Spain-arrest van het Hof van Justitie? Wat zegt het Welitimmo-arrest? Welke beperkingen zijn er gesteld aan de doorgifte van gegevens aan landen buiten de Europese Unie? De stand van zaken met betrekking tot Safe Harbor en Privacy Shield, Casusposities en actualiteiten privacy. Wat is de stand van zaken met betrekking tot ‘cookies’? Wat zijn de privacy-implicaties van online behavorial advertizing ('OBA')? Welke regels gelden er voor direct marketing? Wat gaan de nieuwe ePrivacyregels betekenen?

Niveau:
Basisniveau: minder dan 1 jaar praktijkervaring in het betreffende vakgebied; weinig tot geen voorkennis aanwezig.

Doelgroep:
Advocaten (-stagiaires) en bedrijfsjuristen of juridisch beleidsmedewerkers met geen of slechts enige kennis van het privacyrecht.

Dag 1:  15 oktober 2019
9.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur: Inleiding, achtergronden, begrippen
Toepassing van de AVG
Docent: Prof.dr.mr. G-J. Zwenne
11.15 uur: Pauze
11.30 uur: Toepassing van de AVG (vervolg)
Docent: Prof.dr.mr. G-J. Zwenne
12.45 uur: Lunch
13.45 uur: Werking van de AVG (vervolg)
Docent: Prof.dr.mr. G-J. Zwenne
15.00 uur: Pauze
15.15 uur: Datalekken
Docent: Mr. J. Koëter
16.30 uur: Einde
   
Dag 2:

29 oktober 2019

9.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur: Verwerkersovereenkomsten en internationale gegevensdoorgifte            
(adequaatheidsbesluiten, safe harbor en privacy shield,
binding corporate rules en standard contractual clauses)
Docent: Mr.drs. M.P.F. Reker
11.15 uur: Pauze
11.30 uur: Case study: wat betekenen Big Data en het Internet-of-Things
voor de werking van de privacywet?
Docent: Prof.dr.mr. G-J. Zwenne
12.45 uur: Lunch
13.45 uur: Toezicht en handhaving
Docent; Mr. P.S. de Groot
15.00 uur: Pauze
15.15 uur: Vooruitblik: de stand van zaken m.b.t. de AVG
Q&A
Docent: Prof.dr.mr. G-J. Zwenne
16.30 uur: Einde
mr. P.S. de Groot Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. P.S. De Groot
...
mr. J. Koëter Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. J. Koëter
...
mr. drs. M.P.F. Reker Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. drs. M.P.F. Reker
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 1295,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunches en digitaal cursusmateriaal.