• Startdatum:
 • 16 december 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Bank- en Effectenrecht en financiering, Financieel recht, Fiscaal recht, Ondernemingsrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 5
 • HQ:
 • 5

In deze cursus worden de verplichtingen voor trustkantoren behandeld met betrekking tot de op 1 januari 2019 in werking getreden Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). De aard en omvang van de wijzigingen ten opzichte van de Wtt (oud) zijn zodanig dat gekozen is voor intrekking van de Wtt en introductie van een nieuwe wet.

De belangrijke wijzigingen van de Wtt 2018 hebben (o.a.) betrekking op de uitbreiding van de onderzoeksverplichtingen van trustkantoren en de uitbreiding van het handhavingsinstrumentarium van De Nederlandsche Bank (DNB). Het gaat hierbij met name om de uitbreiding van de mogelijkheden tot publicatie van formele maatregelen (sancties).

Leerdoelen
Na afloop van de cursus bent u in staat de verplichtingen waaraan trustkantoren op grond van de Wtt 2018 aan dienen te voldoen te duiden, te begrijpen en toe te passen. Voorts bent u in staat de op grond van de Wtt 2018 (uitgebreide) bevoegdheden van het handhavingsinstrumentarium van DNB te duiden, te begrijpen en uit te leggen op welke wijze deze kunnen worden toegepast.

Daarnaast bent u na de cursus in staat te begrijpen welke bevoegdheden in het bestuursrecht (toezicht) respectievelijk in het strafrecht (opsporing) ten aanzien van trustkantoren kunnen worden toegepast. Voorts bent u in staat in de praktijk kenmerken/signalen van het (on)bewust overtreden van de Wtt te herkennen. Ten slotte bent u in staat misbruiktypologieën met betrekking tot trustkantoren te begrijpen en toe te passen.

Onderwerpen
Aan de hand van geconcretiseerde voorbeelden en concrete cases worden in de cursus de volgende onderwerpen behandeld:

 • Hoofdpunten Wtt 2018

 • Integere en beheerste bedrijfsvoering in de praktijk

 • Twee dagelijkse beleidsbepalers en verplichte rechtspersoonlijkheid

 • Grondslag verbod op diensten

 • Onderzoekverplichtingen trustkantoren

 • Toezichtsinstrumentarium

 • keuze voor een sanctiestelsel (bestuursrecht – strafrecht)

09:00 - 10:00 Ontvangst met koffie en thee
10:00 - 11:15 College 1
11:15 - 11:30 Pauze
11:30 - 12:45 College 2
12:45 - 13:45 Lunch
13:45 - 15:00 College 3
15:00 - 15:15 Pauze
15:15 - 16:30 College 4

 

Docent
mr. P. Verloop
...
Docent
mr. dr. M. van der Wulp
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 375,00 (vrij van btw) inclusief concusmptie en digitaal cursusmateriaal