• Startdatum:
 • 3 december 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Financieel recht, Fiscaal recht, Straf(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 5
 • HQ:
 • 5

In deze cursus worden de actualiteiten met betrekking tot de verplichtingen voor trustkantoren op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) behandeld. De Wwft is op 1 augustus 2008 in werking getreden en op 25 juni gewijzigd ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn.

De belangrijkste verplichtingen op grond van de Wwft zijn de verplichting cliëntenonderzoek te verrichten en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden bij het FIU-Nederland (MOT-melding). Voor trustkantoren is het soms lastig om te bepalen of er een MOT-melding moet worden gedaan op grond van de zogeheten subjectieve indicator. Het niet voldoen aan meldplichten wordt steeds kritischer bekeken.

DNB heeft in 2011 de eerste versie van haar Leidraad Wwft en Sw gepubliceerd. Hiermee geeft DNB vervolg aan aanbevelingen van het IMF, dat Nederland in 2010 evalueerde op naleving van de aanbevelingen van de FATF. Deze aanbevelingen zagen op de Nederlandse regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Het ministerie van Financiën heeft een algemene leidraad uitgegeven, die in samenhang moet worden gelezen met voornoemde leidraad. Inmiddels heeft de AFM een nieuwe versie van de leidraad gepubliceerd. De publicatie van de leidraad door DNB stond gepland voor Q1. Tot slot kan worden gewezen op de door DNB gepubliceerde good practices in het kader van transactiemonitoring.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus bent u in staat de actualiteiten met betrekking tot de Wwft te duiden, te begrijpen en uit te leggen. Voorts bent u in staat te begrijpen op welke wijze de handhaving van de Wwft is vormgegeven.

Na het volgen van de cursus bent u in staat de belangrijkste verplichtingen van de Wwft te duiden, te begrijpen en toe te passen. In dit kader bent u in staat, aan de hand van de dienstverlening van het trustkantoor, te beoordelen of de vereisten met betrekking tot het cliëntenonderzoek van de Wwft, dan wel die van de Wtt 2018 van toepassing zijn. Voorts bent u in staat te duiden, te begrijpen en uit te leggen aan welke criteria moet worden getoetst om te beoordelen of sprake is van een ongebruikelijke transactie. Ten slotte kunt u de verplichtingen die voortvloeien uit de Leidraad Wwft en Sw en de door DNB gepubliceerde good practices in het kader van transactiemonitoring begrijpen, uitleggen en toepassen.

Onderwerpen

 • actualiteiten met betrekking tot de Wwft

 • handhaving en strafbaarstelling overtredingen van de Wwft

 • verplichtingen cliëntenonderzoek en verhouding met de Wtt 2018

 • meldplicht bij ongebruikelijke transacties

 • verplichtingen voortvloeiend uit de leidraad

 • verplichtingen met betrekking tot transactiemonitoring

09:30 uur: Ontvangst met koffie en thee                                                                    
10:00 uur: College 1
11:15 uur: Pauze
11:30 uur: College 2
12:45 uur: Lunch
13:45 uur: College 3
15:00 uur: Pauze
15:15 uur: College 4
16.30 uur: Einde

 

Docent
mr. P. Koorn
...
verloop docent bij pao leiden
Docent
mr. P. Verloop
...
docent wulp bij pao leiden
Docent
mr. dr. M. van der Wulp
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 375,= (vrij van btw), inclusief consumpties en digitaal cursusmateriaal.