• Startdatum:
 • 17 december 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Financieel recht, Fiscaal recht, Straf(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 5
 • HQ:
 • 5

In deze cursus worden de actualiteiten met betrekking tot de strafbaarstelling, aanpak en vervolging van witwassen behandeld. Internationaal staat de bestrijding van witwassen nog altijd volop in de belangstelling. In de cursus wordt behandeld op welke wijze de internationale verplichtingen (o.a. Europese regelgeving en FATF) en nationale wetgeving heeft geleid tot aanpak en handhaving van witwassen in Nederland.

In de cursus wordt de vertaalslag gemaakt van deze ontwikkelingen in de strafbaarstelling van witwassen naar de dienstverlening van trustkantoren en het risico om bij witwassen betrokken te raken. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan specifieke misbruiktypologieën die zijn opgesteld met betrekking tot TCSP’s (trust and company service providers). Tot slot wordt behandeld op welke wijze een trustkantoor als facilitator betrokken kan raken.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus bent u in staat strafbaarstelling van witwassen te duiden, te begrijpen en uit te leggen. Voorts bent u in staat de reikwijdte van de witwasbepalingen en de actualiteiten in de jurisprudentie te duiden, begrijpen en uit te leggen.

Daarnaast bent u in staat de relatie tussen witwassen en de dienstverlening van trustkantoren te begrijpen. Ten slotte bent u in staat misbruiktypologieën met betrekking tot trustkantoren te begrijpen en toe te passen en te beoordelen op welke wijze een trustkantoor als facilitator betrokken kan raken bij (o.a.) witwassen.

Onderwerpen

 • strafbaarstelling witwassen
 • reikwijdte van de witwasbepalingen en actualiteiten jurisprudentie
 • aanpak, meldplicht, vervolging en trends
 • trustkantoren en witwassen
 • misbruiktypologieën en complexe zeggenschapsstructuren
 • het trustkantoor als facilitator

 

09:00 - 10:00 Ontvangst met koffie en thee                                                                                 
10:00 - 11:15 College 1
11:15 - 11:30 Pauze
11:30 - 12:45 College 2
12:45 - 13:45 Lunch
13:45 - 15:00 College 3
15:00 - 15:15 Pauze
15:15 - 16:30 College 4
Docent
mr. W. Shreki
...
Docent
mr. dr. M. van der Wulp
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 375,= (vrij van btw) inclusief consumpties en digitaal cursusmateriaal