• Startdatum:
 • 2 december 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Straf(proces)recht, Vreemdelingenrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 6

In één dag krijgt u van zeer ervaren vakspecialisten uit de praktijk en de wetenschap een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving (nationaal, Europees en internationaal), belangwekkende rechtspraak en ontwikkelingen met betrekking tot mensenhandel. Dit is een unieke kans om uw kennis op dit actuele en veelzijdige terrein te verhogen en tevens uw netwerk met collega-vakgenoten uit te breiden.

Toelichting:
De cursus geeft inzicht in de achtergronden van de mensenhandelproblematiek in de context van de Nederlandse samenleving. Ook de verbinding met het vraagstuk van (internationale) migratie komt aan bod. U krijgt een overzicht van belangwekkende en actuele (strafrechtelijke) jurisprudentie (n.a.v. art. 273 Sr) alsook over relevante wet- en regelgeving op dit terrein, zowel nationaal, Europees en internationaal en de verhouding daartussen.

Aan de orde komen:

 • Rechtspraak
 • Overheidsbeleid
 • OM-beleid en uitdagingen in de opsporing, vervolging en berechting
 • Ontwikkeling van het fenomeen en invloeden van migratie(beleid)
 • Internationaalrechtelijke aspecten, inclusief  de non-punishment clausule en slachtofferschap
 • Aspecten van migratierecht
 • Integrale samenwerking

De cursus richt zich op juristen, beleidsmakers en uitvoering die te maken krijgen met wet- en regelgeving en een sociale problematiek die veelal niet direct houvast geeft. Bij de bespreking en toelichting door zeer ervaren vakspecialisten wordt aandacht besteed aan actuele casuïstiek en vragen die binnen uw werkterrein kunnen spelen. Zowel daders als slachtoffers komen aan bod. Er is ruimte tussendoor voor vragen en discussie.

Doelgroep:
De cursus richt zich onder meer op juristen en beleidsmakers bij EMM, BIBOB, IND, SIOD, RIEC, Parket-Generaal, Koninklijke Marechaussee, Politieacademie, Gemeenten, Mensenrechtenorganisaties, Wetenschappelijk bureau/Functioneel Parket OM, zittende en staande magistratuur, juristen en advocaten.  

Niveau:
Verdiepingsniveau; minimaal 1 jaar ervaring met het onderwerp. Kandidaten dienen te beschikken over een basiskennis straf(proces)recht.

Cursusleiding:
Mr. L.B. Esser, universitair docent straf- en strafprocesrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden

Sprekers:
Mr. L.B. Esser, universitair docent straf- en strafprocesrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden
Mr. C. Klomp, Senior rechter rechtbank Amsterdam
Mw. mr. A. Koopsen, advocaat Advocatenkantoor Oudegracht te Alkmaar
Mw. dr. M. van Meeteren, universitair hoofddocent Criminologie aan de Universiteit Leiden
Mw. mr. E. Martens, officier van justitie, gespecialiseerd in mensenhandel. Werkzaam voor het Functioneel Parket, een landelijk onderdeel ban het Openbaar Ministerie (OM).

 

Programma

09.30 uur: Opening dagvoorzitter
09.45 uur: Mensenhandel vanuit criminologisch perspectief
Masja van Meeteren
10.45 uur: Pauze
11.00 uur: Actuele ontwikkelingen in de rechtspraak over mensenhandel                                     
Luuk Esser
12.15 uur: Lunch
13.15 uur: Uitdagingen bij de berechting van mensenhandel
Kees Klomp
14.30 uur: Uitdagingen in de opsporing en vervolging van mensenhandel
Els Martens
15.30 uur: Pauze
15.45 uur: Het slachtoffer in het strafproces
Annet Koopsen
16.45 uur: Einde
esser docent bij juridisch pao leiden
Cursusleider
mr. dr. L.B. Esser
...
esser docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. dr. L.B. Esser
...
Docent
mr. C. Klomp
...
koopsen docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. A. Koopsen
...
Docent
mr. E. Martens
...
meeteren docent bij pao leiden
Docent
dr. M.J. van Meeteren
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 595,= (vrij van btw) inclusief cursusmateriaal, lunch, consumpties.
Inclusief het boek: De handelseditie van het proefschrift van Luuk Esser (over mensenhandel in het Wetboek van Strafrecht)