• Startdatum:
 • 28 juni 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Aansprakelijkheidsrecht, Bestuurs(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 5

In de cursus worden verschillende actuele ontwikkelingen in het overheidsaansprakelijkheidsrecht belicht. Het gaat daarbij globaal om vier thema’s: de competentieverdeling tussen de burgerlijke en de bestuursrechter, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (vernietigde besluiten, formele rechtskracht), aansprakelijkheid uit rechtmatige daad (grondslagen, criteria voor nadeelcompensatie) en beïnvloeding van het nationale recht door Europees (EU/EVRM) recht (o.m. aansprakelijkheid voor schending EU-recht, onrechtmatige rechtspraak en handhaving/toezicht op naleving).
De docenten gaan tevens in op de implicaties van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Stb. 2013, 50).

Aan de orde komen o.a.: 

Competentieverdeling

 • Hoe is de competentieverdeling bij aansprakelijkheid voor regelgeving, feitelijk handelen en ten aanzien van onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad?
 • De competentieverdeling in de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 • Actualiteiten Wet schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (waaronder de ‘knip-uitspraak’)


Onrechtmatige overheidsdaad

 • Aansprakelijkheid voor vernietigde besluiten
 • Aansprakelijkheid voor primaire besluiten
 • Formele rechtskracht


Rechtmatige overheidsdaad

 • Contouren égalitébeginsel
 • Criteria: normaal maatschappelijk risico, risicoaanvaarding
 • Actualiteiten toetsing van deskundigenadviezen


Europees recht

 • Aansprakelijkheid voor schending EU-recht
 • Onrechtmatige rechtspraak
 • Gebrekkige naleving van rechtsnormen: het nationale perspectief en het Europese perspectief

Programma

09.30 uur: Ontvangst met koffie en thee 
09.45 uur: Competentieverdeling
Docent: Mr. dr. M.K.G. Tjepkema
11.00 uur: Pauze
11.15 uur: Nadeelcompensatie 
Docent: Mr. dr. M.K.G. Tjepkema
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Onrechtmatige overheidsdaad
Docent: Mr. J.H.A. van der Grinten
14.45 uur: Pauze
15.00 uur: Europees recht
Docent: Prof. mr. T. Barkhuysen
16.15 uur: Einde

 

    

Tjepkema docent bij PAO Leiden
Cursusleider
mr. dr. M.K.G. Tjepkema
...
prof. mr. T. Barkhuysen pao leiden
Docent
prof. mr. T. Barkhuysen
...
mr. drs. J.H.A. van der Grinten docent bij PAO Leiden
Docent
mr. drs. J.H.A. van der Grinten
...
Tjepkema docent bij PAO Leiden
Docent
mr. dr. M.K.G. Tjepkema
...
Stibbe B.V.
020-5460813

Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam


€ 450,= (vrij van btw), inclusief consumpties, lunch en digitaal cursusmateriaal.