Visie, strategie, doelstelling en taakgebied

De Leidse Rechtenfaculteit – in dezen vertegenwoordigd door PAO – handelt vanuit de visie dat Postacademisch onderwijs voor vrijwel alle wetenschappelijke instituten een aantrekkelijke markt vormt, omdat:
1. Het de relatie met de praktijk versterkt.
2. Het bijdraagt aan de zichtbaarheid van de faculteit en haar wetenschappers.
3. Het bijdraagt aan een goed facultair alumni-beleid.

Met behulp van postacademisch onderwijs kan de faculteit voorzien in een compleet juridisch onderwijspalet, niet alleen tijdens maar ook na de rechtenstudie. 
Strategie

De activiteiten vinden zoveel mogelijk aansluiting bij de “in huis aanwezige” kennis en omvatten in ieder geval een aanbod in de rechtsgebieden:

 • Arbeidsrecht (inclusief Ambtenarenrecht)

 • Bestuursrecht (inclusief Europees recht)

 • Burgerlijk (proces)recht

 • Fiscaal recht

 • Intellectuele eigendom

 • Mededingingsrecht

 • Ondernemingsrecht

 • Straf(proces)recht

Doelstelling 

In vorengenoemde rechtsgebieden een halfjaarlijks aanbod van circa 50 kwalitatief hoogwaardige cursusactiviteiten. Gericht op diegenen die werkzaam zijn in de juridische praktijk of daarmee affiniteit hebben, om zo in korte tijd hun kennis op enig juridisch vakgebied te vergroten en zich van recente ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Daarnaast verzorgt het bureau contractonderwijs (zgn. aanschuifonderwijs) en maatwerkcursussen. 

In het voorjaar (maart t/m juni) kenmerkt het cursusseizoen zich door een uitgebreid aanbod van eendaagse en meerdaagse basis- (inleidend) en verdiepingscursussen (verdieping van kennis) en specialisatieopleidingen (specialisatie), terwijl het najaarsseizoen (oktober t/m december) vooral bestaat uit eendaagse actualiteitendagen.

Taakgebied

 1. Cursusactiviteiten; 

 2. Specialisatieopleidingen;

 3. Contractonderwijs; 

 4. Maatwerk/Incompany.

 

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666
pao@law.leidenuniv.nl

© 2019 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden