Het Juridisch PAO (JPAO) van de Universiteit Leiden organiseert en faciliteert postacademisch onderwijs voor advocaten en andere juridisch geschoolde of georiënteerde professionals in heel Nederland. Daarnaast organiseert JPAO een groot scala aan evenementen zoals seminars, congressen en inhousedagen. Bij JPAO werkt een team van gedreven en betrokken mensen om al deze activiteiten en evenementen tot een succes te brengen.

Cursussen

JPAO organiseert een grote variëteit aan cursussen voor professionals. Van arbeidsrecht tot faillissementsrecht, van een opleiding bijzondere curator tot een specialisatiecursus civiele cassatie. 

Congressen

Geregeld worden er congressen georganiseerd door JPAO. In samenwerking met afdelingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt een inhoudelijk en actueel programma gemaakt, en over welk onderwerp een congres ook gaat, bij JPAO Leiden is het altijd een interessante en enerverende dag!

PAO ondersteunt afdelingen van de Leidse Rechtenfaculteit kosteloos:

Het Juridisch PAO ondersteunt, naast het faciliteren van cursussen en opleidingen, ook activiteiten als congressen, symposia en expertmeetings. De expertise is hiervoor in huis.

Algemene uitgangspunten congresorganisatie:

  • Activiteit kan aangemerkt worden als publieke activiteit, d.w.z. het doel ervan is valorisatie, kennisdeling en netwerken.

    Daartoe dient de activiteit nauw verbonden te zijn met het primaire proces van de faculteit.

  • De faculteit beoogt geen winst te behalen bij het organiseren ervan. Doel is kennisdeling voor een zo breed mogelijke groep.

  • PAO ondersteunt zonder doorbelasting van uren inzet pao-personeel (m.u.v. ingehuurde mensen zoals hosten), treedt op als penvoerder en alle directe kosten worden doorbelast op het congres (directe materiële kosten). Van tevoren wordt met de congresleider een begroting gemaakt, en na afloop een resultatenrekening.

  • Er wordt geen facultaire overhead belast over eventuele cursusprijs/omzet.

  • Eventuele overschotten worden na aftrek van alle directe kosten naar de afdeling overgemaakt.

  • Bij eventueel verlies dient de afdeling borg te staan.

Indien uw afdeling voornemens is een congres te organiseren, neemt u dan tijdig contact met ons op zodat wij hier met uw en onze planning rekening mee kunnen houden!

Voor (internationale) wetenschappelijke congressen is een eigen website beschikbaar.

Klik hier.

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden