AdriaansePC 2017 

[door:redactie Juridisch PAO Leiden - Universiteit Leiden] 

Wilt u hierover meer te weten komen? Wij bespreken deze en andere actuele ontwikkelingen in het staatssteunrecht op 15 december a.s. in de Actualiteiten cursus Staatssteun. U bent van harte uitgenodigd om zich nog voor deze cursus in te schrijven.

Mr. dr. P.C. (Paul) Adriaanse, universitair hoofddocent bestuursrecht, advocaat Justion Advocaten, over de Actualiteitencursus Staatssteun

Het staatssteunrecht is volop in ontwikkeling. Vorige week nog publiceerde de Europese Commissie nieuwe aanwijzingen (‘analytical grids’) over de toepassing van het staatssteunrecht op financiering van infrastructuur op diverse terreinen, o.a. cultuur, sport, onderzoek en energie. Het Hof van Justitie van de EU gaf in recente uitspraken nadere uitleg aan het begrip ‘staatsmiddelen’ en de begrippen ‘nieuwe steun’ en ‘bestaande steun’. Op nationaal niveau bestendigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkens recente uitspraken haar lijn dat een beroep op de standstillbepaling van art. 108 lid 3 VWEU niet aan alle belanghebbenden toekomt. Het relativiteitsvereiste kan daaraan in de weg staan.

 

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden