Suto4[Door: redactie Juridisch PAO Leiden - Universiteit Leiden]

V&A met mr. dr. Viola Sütö, advocaat bij ‘spoorkantoor’ LegalRail, specialist spoorwegrecht en mede-auteur van het Handboek Spoorwegrecht, over de belangrijkste actualiteiten, de grootste uitdagingen en valkuilen voor juridische professionals én het Spoorwegrecht Symposium dat op vrijdag 15 december plaatsvindt.

Wat zijn de drie belangrijkste actualiteiten binnen het Spoorwegrecht?
“Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft aangekondigd de spoorwegwetgeving grondig te willen herzien. Het onderscheid tussen hoofdspoorwegen, lokale spoorwegen en bijzondere spoorwegen zou bijvoorbeeld kunnen verdwijnen."

"Daarnaast blijft de regelgeving vanuit Europa veranderen, nu bijvoorbeeld door (de implementatie van) het Vierde Spoorwegpakket.  Ook jurisprudentie kleurt het Spoorwegrecht langzamerhand, onder meer met betrekking tot de zorgplicht van de spoorbeheerder en van de spoorwegonderneming. Aansprakelijkheidsvraagstukken komen op naar aanleiding van allerlei spoorrechtelijke kwesties, van de bouw van spoorwegmaterieel tot de inzet van personeel.”


De regelgeving ontwikkelt zich voortdurend. Waar ligt op dit vlak de grootste valkuil voor de juridische professional?
 
"De horizontale interactie tussen het spoorwegrecht en het civiele recht is intensiever dan soms wordt gedacht. De zorgplicht van spoorvervoerders en van de spoorbeheerder wordt natuurlijk ingekleurd door spoorrechtelijke kaders en gewoonten, maar uiteindelijk mede aan de hand van het civielrechtelijke leerstukken als onrechtmatige daad en toerekenbaar tekortschieten getoetst. Aandacht voor die interactie is dus van groot belang voor een goed begrip."


Waar liggen de grootste uitdagingen voor juridische professionals werkzaam binnen de spoorsector?

"De steeds veranderende wetgeving, zowel op Europees niveau als op nationaal niveau, maakt het lastig een goed beeld te blijven houden van de status quo. Gebruik van een spoorwegrechtelijke wettenbundel van nog maar enkele jaren geleden bijvoorbeeld, leidt tot een heel onjuist beeld van het spoorwegrecht. Dit geldt voor allerlei aspecten van het spoorwegrecht: spoorwegpersoneel, infrastructuur, toelating van materieel enzovoorts."


Op vrijdag 15 december vindt het Spoorwegrecht Symposium plaats. Wat is hiervan de aanleiding? En wat kunnen de deelnemers van dit kennis-event verwachten?

"Voor iedereen die zich bezig houdt met het Spoorwegrecht is een jaarlijkse update interessant. Na de publicatie eerder dit jaar van het Handboek Spoorwegrecht bleek de horizontale interactie tussen spoorwegrecht en civielrecht (onder meer m.b.t. aansprakelijkheidsvraagstukken) voor velen een ‘eyeopener’. Reden om deze interactie nader uit te diepen op dit symposium.” 
 
Meer informatie: 
Symposium Spoorwegrecht
Vrijdag 15 december 2017, van 09.30 - 17.15 uur
Locatie: Academiegebouw Universiteit Leiden, Rapenburg 73 te Leiden
6 PO NOvA


Sprekers en onderwerpen:
Mr. A. Hagdorn, Ontwikkelingen in het Spoorwegrecht waaronder de omvorming van ProRail tot ZBO
Prof. mr. A.G. Castermans, Samenloop in het Spoorwegrecht
Prof De Wit, Aansprakelijkheid in het Spoorwegrecht vanuit Belgisch perspectief
Mr. dr. V.J.A. Sütö, Zorgplichten in het Spoorwegrecht
Mr. A. Wedzinga, Rollen en verhoudingen bij het toezicht op de conditie van voertuigen

Klik hier voor het volledige programma en/of in te schrijven.

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden