INSCHRIJVING CONTRACTONDERWIJS

NB: Velden met een * moeten worden ingevuld.

 
Deelnemergegevens:    
Achternaam* Voorletter(s) *
Titel Geslacht* M V *
Huisadres* Postcode*
Woonplaats* Telefoonnummer*
E-mail adres*  
Beroep/functie
Geboortedatum* (dd-mm-jjjj) Geboorteplaats*  
Geboorteland* Nationaliteit*
Hoogste opleiding Opleidingsinstelling
Afstudeerjaar
Studentnummer Indien eerder ingeschreven aan de Universiteit Leiden zo mogelijk uw (oude) studentnummer vermelden*
Faktuur naar: huisanders
   Indien anders:  
Naam Adres
Postcode Plaats
Schrijft in voor:    
In onderstaande invulvelden dient u te vermelden de vaknaam, de vakcode (of cursuscode), 
aantal ects-punten, onderwijstijdvak (semester 1 of 2), studiejaar (bachelor 1, 2, 3, of mastervak, of keuzevak), vakrichting (rechtsgeleerdheid, notarieel recht of fiscaal recht).

LET OP: onderstaande invulvelden zijn verplicht en noodzakelijk om uw aanmelding voor een vak te kunnen verwerken!
 1. vaknaam:
vakcode:    ects:  
studiejaar:
vakrichting:
ik heb toestemming van de vakcoördinator en stuur deze naar pao@law.leidenuniv.nl
  2. vaknaam:
  vakcode:    ects:     
  studiejaar:
  vakrichting:
ik heb toestemming van de vakcoördinator en stuur deze naar pao@law.leidenuniv.nl
 3. vaknaam:
  vakcode:   ects:     
  studiejaar:
  vakrichting: 
ik heb toestemming van de vakcoördinator en stuur deze naar pao@law.leidenuniv.nl
Studieachtergrond: Indien u zich inschrijft voor een Bachelor 2-, 3- of Mastervak dient u onderstaand uw studieachtergrond en/of werkervaring i.v.m. de vereiste voorkennis bij sommige vakken in te vullen. Dit is niet nodig indien u beschikt over een voltooide Rechtenopleiding aan één van de Nederlandse Universiteiten.
Interesse: Welke interessegebieden hebben uw belangstelling?
Arbeidsrecht
Bestuurs(proces) recht
Burgerlijk (proces)recht
Ondernemingsrecht
Straf(proces) recht
i.h.b. europees recht (incl. mededinging)
i.h.b. telecom.recht
i.h.b. intellectuele eigendom
i.h.b. personen-, familie- en jeugdrecht
i.h.b. vreemdelingenrecht
Bron: Op welke wijze bent u op de hoogte gesteld van ons cursusaanbod?
Cursuswijzer Advocatuur (NOvA)
Brochure Leids JPAO
Flyer Leids JPAO
Bijsluiter brochure in het blad Mr.
Website Leidse JPAO
Digitale nieuwsbrief Leidse JPAO
Nieuwsbrief: Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen?
 JaNee
Opmerkingen:  
Verzending: Ik heb een vak gekozen en ik ga akkoord met de voorwaarden voor deelnameOm terug te gaan naar de website klik hier.

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden