Aanmelden voor Contractonderwijs

Aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden bestaat de mogelijkheid om - op contractbasis - een groot aantal reguliere colleges te volgen. Als contractant schuift u aan bij de 'reguliere' studenten. Na het behalen van het tentamen wordt u een certificaat verstrekt.

Aanspreekpunt

Het Juridisch PAO is alléén administratief aanspreekpunt voor de verwerking van uw aanmelding, de facturering, en de toezending van uw certificaat na afloop van een succesvol afgelegd tentamen. 

Vakinhoudelijke en/of algemene onderwijsvragen kunnen wij helaas niet beantwoorden. Veel van uw vragen treft u mogelijk aan op de facultaire website, zoals: De vakinformatie treft u aan in de E-Studiegids. Maak aldaar uw keuze achtereenvolgens voor

 1. "A la Carte en Contractonderwijs",

 2. In de kolom Contractonderwijs kiest u "Recht en bestuur"

Vakinhoudelijke vragen en studieadvies

Heeft u vragen omtrent een vak, dan dient u deze rechtstreeks met het betreffende secretariaat te bespreken: contactgegevens secretariaten.

Bij twijfel of uw vakkeuze aansluit bij uw wensen dient u een Studieadviseur te raadplegen, geeft u aan dat u als contractstudent een vak denkt te gaan volgen.

Voordat u een vraag stelt, mogelijk treft u antwoord bij Voorwaarden voor deelname aan contractonderwijs.

Uiteraard kunt u zich alleen inschrijven voor vakken waarvan het onderwijs van het vak nog moet starten.

Aanmelden

Volgt u onderstaande instructie goed op.

1. U bepaalt eerst welk vak u wenst te volgen

De vakinformatie treft u aan in de E-Studiegids. Maak aldaar uw keuze achtereenvolgens voor

 1. "A la Carte en Contractonderwijs",

 2. In de kolom Contractonderwijs kiest u "Recht en bestuur" en

 3. Vervolgens bij thema's voor "Rechtsgeleerdheid", waarna u een volledig overzicht krijgt van alle vakken die u in contractonderwijs aan de Leidse Rechtenfaculteit kunt volgen.

Onthoud de  cursuscode/vakcode van het vak van uw keuze, deze dient u te vermelden op het inschrijfformulier (zie punt 4). Deze cursuscode/vakcode is tevens nodig als u het hoorcollege-, werkcollege-, of tentamenrooster wilt raadplegen.

Uitgesloten vakken
Een aantal vakken zijn niet als contractonderwijs te volgen.

 • De propedeusevakken in jaar 1 van de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Criminologie.

 • Sommige mastervakken zijn niet opengesteld voor contractstudenten, zoals:

      - "Misdaadanalyse en daderprofilering" uit de Masteropleiding Criminologie 

        (specialisatie Forensische Criminologie).

      - Inleiding Rechtspsychologie uit de Bacheloropleiding Criminologie.

 • U kunt zich alleen inschrijven voor vakken waarvan het onderwijs nog moet starten(zie hiervoor het hoorcollegerooster).

 • Voor de masterspecialisaties Strafrecht en Ondernemingsrecht wordt géén  avondonderwijs aangeboden. Uiteraard wél als dagonderwijs.

Bij twijfel of uw vakkeuze aansluit bij uw wensen dient u een Studieadviseur te raadplegen. Indien u contact opneemt geeft u dan aan dat u als contractstudent een vak denkt te gaan volgen.

Afwijzing aanvraag

 • Specifieke voorkennis is vereist.Indien u niet over een bepaalde voorkennis beschikt dient u eerst de ingangsvakken te volgen. Bij twijfel hierover kunt u uiteraard contact met een Studieadviseur (geeft u dan aan dat u als contractstudent een vak denkt te gaan volgen).

 • Het vak is voltekend met reguliere studenten Informeert u derhalve zelf bij het betreffende vaksecretariaat of er nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn alvorens u uw aanmelding definitief maakt. U krijgt uiteraard dit ook spoedig van ons te horen, mocht dit het geval zijn.

2. Wanneer zijn de hoorcolleges en/of werkcolleges?

Houd de vakcode bij de hand opdat u de roosterinformatie van het juiste vak raadpleegt:

3. Wanneer wordt het tentamen gegeven?

Houd de vakcode bij de hand opdat u de informatie van het juiste vak raadpleegt. Raadpleeg hiervoor de tentamenkalender.

 4. Aanmelden bij het Juridisch PAO

Let op, alleen een volledig ingevuld aanmeldingsformulier kan in behandeling worden genomen!

---> Inschrijfformulier contractonderwijs

5. Ontvangst bevestiging/factuur

Na verwerking van uw inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging/factuur en nadere informatie rondom de verdere procedure

6. Cursusgeld

Het cursusgeld* wordt berekend aan de hand van het aantal ects-punten van een vak. In de vakkenlijst zult u de ects-punten (European Credit Transfer System) vermeld zien staan. Het cursusgeld bedraagt € 150,- per ects-punt (vrij van btw)*. Dit is inclusief één tentamenmogelijkheid en een eventuele herkansing in hetzelfde collegejaar, en exclusief evt. aan te schaffen studiematerialen (zoals syllabus en verplichte literatuur).

7. Voorwaarden deelname aan contractonderwijs

Zie verder voorwaarden voor deelname aan contractonderwijs.


8. Procedure na aanmelding

Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u informatie over de vervolgprocedure.

9. Civiel Effect

Om toegang te verkrijgen tot de zogeheten juridische Toga beroepen (toegang tot de opleidingen van de NOvA of de RAIO) dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Lees meer...

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden