DeathtoStock Wired8[Door: redactie Juridisch PAO Leiden | bron: nationaalrapporteur.nl]

Nederlandse gemeenten laten het te vaak afweten bij de aanpak van mensenhandel. Dat blijkt uit de Tiende rapportage mensenhandel van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, die 9 november is verschenen.

De rapporteur ziet ook kansen in het betrekken van de medische beroepsgroep bij de aanpak van mensenhandel; uit haar onderzoek blijkt dat 50 procent van de medische professionals in contact komt met slachtoffers van mensenhandel, maar dat artsen nog nauwelijks getraind worden om met deze situaties om te gaan. Lees hier verder om het rapport te downloaden.

AANSLUITENDE KENNIS-SESSIE VOOR JURIDISCHE PROFESSIONALS

Actualiteiten Mensenhandel 2017
Donderdag 7 december 2017 van 09.30 tot 17.15 uur, te Leiden
6 PO NOvA

In één dag krijgt u van zeer ervaren vakspecialisten uit de praktijk en de wetenschap een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving (nationaal, Europees en internationaal), belangwekkende rechtspraak en ontwikkelingen met betrekking tot mensenhandel. Dit is een unieke kans om uw kennis op dit actuele en veelzijdige terrein te verhogen en tevens uw netwerk met collega-vakgenoten uit te breiden.

De cursus geeft inzicht in de achtergronden van de mensenhandelproblematiek in de context van de Nederlandse samenleving. Ook de verbinding met het vraagstuk van (internationale) migratie komt aan bod. U krijgt een overzicht van belangwekkende en actuele (strafrechtelijke) jurisprudentie (n.a.v. art. 273 Sr) alsook over relevante wet- en regelgeving op dit terrein, zowel nationaal, Europees en internationaal en de verhouding daartussen. 

Aan de orde komen:
• Rechtspraak
• Overheidsbeleid
• OM-beleid en uitdagingen in de opsporing, vervolging en berechting
• Ontwikkeling van het fenomeen in invloeden van migratie(beleid)
• Internationaalrechtelijke aspecten, inclusief  de non-punishment clausule en slachtofferschap
• Aspecten van migratierecht
• Integrale samenwerking

De cursus richt zich op juristen, beleidsmakers en uitvoering die te maken krijgen met wet- en regelgeving en een sociale problematiek die veelal niet direct houvast geeft. Bij de bespreking en toelichting door zeer ervaren vakspecialisten wordt aandacht besteed aan actuele casuïstiek en vragen die binnen uw werkterrein kunnen spelen. Zowel daders als slachtoffers komen aan bod. Er is ruimte tussendoor voor vragen en discussie.
Bekijk hier het volledige programma

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666 | (f) 071 - 527 7895
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden