Barentsen[Gespot door: redactie Juridisch PAO Leiden | bron: Stibbe]

Interessante publicatie van prof. mr. B. Barentsen en mr. E.L.H. van der Vos over de Wnt, de laatste ontwikkelingen én impact op de praktijk. Leestip!

 

Wnt: tot hier en verder
door: prof. mr. B. Barentsen en mr. E.L.H. van der Vos

Topinkomens zijn geen rustig bezit. Na de financiële crisis van 2007 ligt het inkomen van veelverdieners onder een vergrootglas, zeker wanneer het om bankiers of om de publieke sector gaat. Salarissen, bonussen en gouden handdrukken voor hogere managers staan garant voor ophef en rumoer. 

In de vijf jaar van zijn bestaan is de Wnt meermaals ingrijpend aangepast, laatstelijk met de op 1 juli 2017 in werking getreden Evaluatiewet Wnt. De Evaluatiewet is opgesteld naar aanleiding van de wetsevaluatie over de eerste twee jaren Wnt. Uit deze evaluatie volgt kort gezegd dat de Wnt effectief is in het beperken van excessieve beloningen, maar ook dat het soms lastig en kostbaar kan zijn om de wet goed uit te voeren. De Evaluatiewet verandert de Wnt met twee belangrijke aanpassingen: het bonusverbod wordt opgeheven en de cao-exceptie uitgebreid. Dit artikel geeft een overzicht van de Wnt: tot hier en verder

AANSLUITENDE KENNISTIP met o.a. prof. mr. B. Barentsen

Actualiteiten Wet Normering Topinkomens (WNT)
Donderdag 22 februari 2018 van 10.00 tot 16.45 uur, te Leiden

5 PO NOvA

Diverse hoogleraren en gastdocenten van de Universiteit Leiden van de afdelingen staats- en bestuursrecht en sociaal recht zullen ingaan op de laatste actualiteiten van het afgelopen jaar. Verder komen uiteraard ook aan bod de veranderingen die het wetsvoorstel met zich mee zullen brengen.
Bekijk hier het cursusprogramma

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666 | (f) 071 - 527 7895
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden