KNVIR logo[Gespot door redactie Juridisch PAO Leiden | bron: Universiteit Leiden]

Op 3 november 2017 zal prof. mr. Ton Liefaard (hoogleraar kinderrechten die de UNICEF-leerstoel kinderrechten aan de Universiteit Leiden bekleedt) in het The Hague Institute for Global Justice te Den Haag, spreken op de jaarlijkse vergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor International Recht (KNVIR) over 'Access to Justice for Children'.

 

In zijn presentatie komt de betekenis daarvan voor kinderen in het kader van voor hen effectieve rechtsmiddelen aan bod, als ook de belangrijkste vereisten die in ogenschouw genomen zouden moeten worden wanneer zulke rechtsmiddelen op nationaal en internationaal niveau worden geïmplementeerd.

De belemmeringen die kinderen ondervinden bij het aanwenden van rechtsmiddelen komen ook aan bod. Hij zal eindigen met enkele suggesties voor verder academisch onderzoek. Lees hier verder.

 

AANSLUITENDE KENNISTIPS VOOR JURIDISCHE PROFESSIONALS

STUDIEMIDDAG: Actualiteiten Jeugdstrafrecht 2017
Donderdag 9 november 2017 van 13.15 tot 19.45 uur, te Leiden
5 PO NOvA
Actieprijs: € 295,- voor 5 PO NOvA

In een kort tijdsbestek wordt u bijgepraat over de forensisch psychiatrische achtergronden van jeugdige daders, relevante wet- en regelgeving (nationaal en internationaal), jurisprudentie en actuele ontwikkelingen in het jeugdstrafrecht. Lees meer...


STUDIEMIDDAG: Kinderbeschermingsrecht: bewijs, procesrecht en het optimale verweer
Dinsdag 14 november 2017 van 13.00 tot 17.30 uur, te Leiden
4 PO NOvA
Actieprijs: € 195,- voor 4 PO NOvA

Kennis-sessie over bestuurlijke en verdragsrechtelijke grondslagen van het kinderbeschermingsrecht en hoe die in de praktijk te benutten. Lees meer...

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666 | (f) 071 - 527 7895
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden