DeathtoStock Wired8[door: redactie Juridisch PAO Leiden - Universiteit Leiden]

Sla de kranten open of lees het op de nieuwssites. Helaas worden we vaak geconfronteerd met minderjarige veroordeelden waarvoor het jeugdstrafrecht van toepassing is. Een complex vakgebied.

Het Leids Juridisch PAO organiseert daarom op donderdagmiddag 9 november in de Oude Leidse Sterrewacht de postacademische kennis-sessie: Actualiteiten Jeugdstrafrecht. [5 PO NOvA].

In een kort tijdsbestek, inclusief diner, wordt u bijgepraat over de forensisch psychiatrische achtergronden van jeugdige daders, relevante wet- en regelgeving (nationaal en internationaal), jurisprudentie en actuele ontwikkelingen in het jeugdstrafrecht.

Tijdens de bijeenkomsten worden de ontwikkelingen door bij uitstek deskundige wetenschappers - tevens met de praktijk verbonden -  geïnventariseerd en in een breder kader geplaatst, waarbij steeds het belang voor uw praktijk voorop staat.

Het docententeam voor deze kennis-sessie bestaat uit:
Mr. drs. Y.N. van den Brink, universitair docent aan de Universiteit Leiden. 
Mr. C. Dronkers, Officier van Justitie
Mr. E.A.A. van Kalveen, rechter rechtbank Midden- Nederland
Prof. dr. A. Popma, hoogleraar Forensische Psychiatrie aan de Universitei Leiden
Mevr. mr. H.M.D. de Jong, rechter rechtbank Den Haag

Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de actualiteiten ten aanzien van alle aspecten van het jeugdstrafrecht!

Programma:
12.45-13.15 uur: Ontvangst

13.15-14.00 uur: Actualiteiten Jeugdstrafrecht (jurisprudentie, beleidsnotities, ZSM);  Mr. C. Dronkers
14.00-15.00 uur: Forensische psychiatrie met betrekking tot minderjarigen in het jeugdstrafrecht; Prof. dr. A. Popma

15.00-15.15 uur: Pauze

15.15-16.15 uur: Kinderrechten in het Jeugdstrafrecht – de vereisten vanuit het IVRK en actuele ontwikkelingen;  Mr. drs. Y.N. van den Brink
16.15-17.00 uur: Voorlopige hechtenis in het Nederlandse Jeugdstrafrecht, bevindingen uit het promotie onderzoek;  Mr. drs. Y.N. van den Brink

17.00-18.00 uur: Diner

18.15-19.45 uur: De dynamiek van de jeugdstrafzitting; Mr. E.A.A. van Kalveen

Klik hier voor meer informatie en/of deelname aan de Actualiteitencursus Jeugdstrafrecht 
Donderdag 9 november 2017 van 13.15 tot 19.45 uur, te Leiden  [Actieprijs: €295,- voor 5 PO NOvA]