Bruning 2014[Gespot door redactie Juridisch PAO Leiden | bron: Universiteit Leiden]

Afgelopen jaar kwamen bij de kinderbeschermingsorganisatie Veilig Thuis bijna honderd meldingen van kindermishandeling binnen als gevolg van “Münchhausen by-proxy”, ofwel PCF. Bij deze zeldzame psychische aandoening maken ouders hun kinderen opzettelijk ziek of ze bedenken een ziektebeeld. Het kritiek op het aantal meldingen neemt toe.

 

Ouders hebben het gevoel al schuldig te zijn verklaard en hun onschuld te moeten bewijzen. Hoogleraar jeugdrecht Mariëlle Bruning zegt in EenVandaag van zaterdag 9 september (item start op 4:09, Mariëlle Bruning aan het woord vanaf 22:05) het volgende: ‘Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens schrijft voor dat je als organisatie moet zorgen dat je er zo dicht mogelijk op zit en dat je liever te veel ingrijpt dan te weinig. Maar als je ingrijpt, dan zal je zo zorgvuldig mogelijk te werk moeten gaan. Dat lijkt nog wel eens te worden vergeten en dat is heel ernstig.’

De bevindingen van de organisatie Veilig Thuis zijn vaak van doorslaggevend belang voor de Raad van de Kinderbescherming. Bruning pleit er dan ook voor dat er in dit soort zaken moet worden gewerkt met een tweede onafhankelijke deskundige die een extra oordeel velt over de situatie.

AANSLUITENDE KENNISTIPS JEUGDRECHT MET O.A. MARIËLLE BRUNING:

Nieuw: aandacht voor de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap over meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap.

Actualiteiten Jeugdstrafrecht 2017
Donderdag 9 november 2017 van 13.15 tot 19.45 uur, te Leiden
5 PO NOvA
[Actieprijs: €295,- voor 5 PO NOvA]
Bekijk hier het programma


Kinderbeschermingsrecht: bewijs, procesrecht en het optimale verweer
Dinsdag 14 november 2017 van 13.00 tot 17.30 uur, te Leiden
4 PO NOvA
Bekijk hier het programma


Specialisatiecursus bijzondere curator in jeugdzaken
Donderdag 30 november en vrijdag 1 december 2017, van 09.00 uur tot 19.00 uur, te Leiden
15 PO NOvA (Dag 1 – 8 juridisch /Dag 2 – 7 beroepsvaardigheden)
15 MFN (cat. 2)
Bekijk hier het programma

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666 | (f) 071 - 527 7895
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden