andre nuytinck[Gespot door: redactie Juridisch Leiden | bron: André Nuytinck, hoogleraar privaatrecht Radboud Universiteit Nijmegen en Erasmus Universiteit Rotterdam]

Gespot op linkedIN. André Nuytinck, hoogleraar privaatrecht Radboud Universiteit Nijmegen en Erasmus Universiteit Rotterdam, over een interessante uitspraak van de Hoge Raad op het snijvlak van huwelijksvermogensrecht en erfrecht.

 

André Nuytinck: “Gisteren heeft de Hoge Raad een zeer interessante uitspraak gedaan op de grens van huwelijksvermogensrecht en erfrecht betreffende verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap en een hiervan deel uitmakende nalatenschap, alsmede betreffende de verkrijgingstitel bij verdeling in de zin van art. 3:186 lid 2 BW. Ik overweeg deze uitspraak te annoteren voor Ars Aequi, al betreft het een voor juridische studenten best lastige juridisch-technische materie. Zie HR 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2274. Link: https://lnkd.in/g4u_e-N

AANSLUITENDE KENNISTIP VOOR JURIDISCHE PROFESSIONALS:

Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht 2017 onder leiding van André Nuytinck
Donderdag 2 november 2017 van 13.00 tot 20.15 uur, te Leiden
6 PO NOvA, 6 KNB/VMN (in aanvraag)

In het bijzonder Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen (datum van inwerkingtreding: 1 januari 2018)

Onderdelen actualiteitencursus.

Deze actualiteitencursus bestrijkt alle relevante onderdelen van het huwelijksvermogensrecht, dus de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW, die ook van toepassing zijn op het geregistreerd partnerschap. Waar nodig worden verbindingen gelegd met het algemene vermogensrecht. De recentste ontwikkelingen in de rechtspraak en de wetgeving worden behandeld. In het bijzonder komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- kosten van de huishouding, gewone gang van de huishouding, economische deelgerechtigdheid, toestemming en bestuur (titel 1.6 BW)

- omvang wettelijke gemeenschap van goederen: goederen en schulden, gerechtigdheid en bestuur, alsmede ontbinding van de gemeenschap (titel 1.7 BW)

- verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap, verschil met eenvoudige gemeenschap wat gerechtigdheid en bestuur betreft en uitstapje naar algemeen vermogensrecht, in het bijzonder titel 3.7 BW

- huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden in het algemeen, verhouding tot echtscheidingsconvenant, beperkte gemeenschappen, periodieke en finale verrekenbedingen, verschil tussen verdeling en verrekening (titel 1.8 BW)

- rechtspraak van de Hoge Raad, in het bijzonder over de voor de rechtspraktijk belangrijkste huwelijksvermogensrechtelijke onderwerpen, te weten economische deelgerechtigdheid, toestemming en verrekenbedingen.

Belangrijkste actualiteit betreft komend recht: op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer aangenomen initiatiefwetsvoorstel 33987 inzake beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen; de nieuwe wet treedt op 1 januari 2018 in werking.
Klik hier voor meer informatie en/of deelname

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666 | (f) 071 - 527 7895
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden