Kaam[Door: redactie Juridisch PAO Leiden]

Vraag & antwoord met mr. Bertil van Kaam, oprichter en partner bij Van Kaam advocaten, expert op het gebied van vrijheid van meningsuiting (smaad/laster en het recht op privacy), onderzoeksjournalistiek en preventieve uitzendverboden. Een interview over onrechtmatige perspublicaties, de valkuilen en uitdagingen voor juridische professionals, de meest recente ontwikkelingen en de 7e editie van de Studiedag Onrechtmatige Perspublicaties. 

Wat zijn volgens u de drie belangrijkste, recente ontwikkelingen op het gebied van de onrechtmatige perspublicaties?

‘Dat zijn ten eerste de Google resultaten, in het bijzonder de vindbaarheid van personen en hun geschiedenis. Deze leveren in toenemende mate een bijdrage aan de jurisprudentie op het gebied van onrechtmatige perspublicaties. Het Costeja-arrest van het Europese Hof van Justitie waarin het recht om vergeten te worden wordt erkend, heeft hier zeker een belangrijke bijdrage aan geleverd. 
Daarnaast ziet het gebied van de onrechtmatige perspublicaties van oudsher op het conflict tussen de pers en een benadeelde, maar met de komst van internet fungeert ook de gewone burger inmiddels als medium. Het aantal geschillen inzake de vrijheid van meningsuiting en privacy/eer en goede naam tussen burgers onderling neemt dan ook gestaag toe.  De derde recente ontwikkelingen zijn de beelden, denk aan social media, deze zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Beelden zijn dan ook in toenemende mate onderwerp van conflicten op het gebied van onrechtmatige perspublicaties.’ 


Kunt u een leerzaam voorbeeld noemen uit de praktijk waarin de problematiek van onrechtmatige perspublicaties aan de orde komt?

‘Onrechtmatige perspublicaties volgen voortdurend maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan de man wiens portret op de cover van de Volkskrant stond naar aanleiding van de strenge veiligheidscontroles bij de luchthaven Schiphol of de rapper die vond dat hij in een uitzending van EenVandaag werd neergezet als Syrië-ganger.’


Wat zijn volgens u dé valkuilen voor juridische professionals wanneer zij met onrechtmatige perspublicaties te maken krijgen?

‘De juridische professional moet er altijd op bedacht zijn dat een benadeelde goede bijstand krijgt en mogelijk binnen enkele uren een datum weet te krijgen voor een kort geding zitting. Het is zaak om zo snel mogelijk in te schatten waar de pijn van de benadeelde precies zit. En daarnaast te onderzoeken of er kan worden gede-escaleerd en zo nodig vooruitlopend op een kort geding eenzijdig al een aantal maatregelen te nemen indien dat nodig blijkt te zijn.' 


Waar liggen de grootste uitdagingen voor juridische professionals inzake mediarecht / IE / onrechtmatige perspublicaties?

‘De grootste uitdaging is de niet aflatende stroom Europese (met name van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens) en Nederlandse jurisprudentie; deze te bestuderen, te analyseren en hieruit de belangrijkste ontwikkelingen te halen.’


Op donderdag 5 oktober vindt de 7de editie plaats van de Studiedag Onrechtmatige Perspublicaties. U bent één van de initiatiefnemers van deze studiedag, onder meer met mr. Jacqueline Schaap. Wat is de aanleiding om deze studiedag te organiseren?

‘De jaarlijkse studiedag helpt professionals bij het in het kaart brengen van de stroom jurisprudentie. Elke studiedag is er sprake van een bijzondere maar vooral ook prettige discussie tussen de aanwezige professionals: bedrijfsjuristen, advocaten en rechters.’


AANSLUITENDE KENNISTIP:  
Studiedag Onrechtmatige perspublicaties - 7e editie
Donderdag 5 oktober 2017 van 09.30 tot 17.15 uur, Hilton DoubleTree te Amsterdam
5 PO NOvA

De 7de editie van de studie Studiedag Onrechtmatige perspublicaties, hét kennis-event voor advocaten Media/IE, bedrijfsjuristen uitgeverijen, pers– en tv-en filmproducenten, publieke en commerciële omroepen, leden van de Raad voor de Journalistiek en rechterlijke macht.

Met o.a.:
Mr. Bertil van Kaam, oprichter en partner bij Van Kaam advocaten
Mr. Jacqueline Schaap, advocaat en partner bij Visser Schaap & Krijger advocaten
Mr. Bas Le Poole, oprichter en partner bij Le Poole Bekema advocaten te Haarlem
Mr. Dorien Verhulst, advocaat Brinkhof advocaten te Amsterdam
Mr. Mirjam van Walraven, senior rechter Rechtbank Amsterdam

Bekijk hier het programma of klik hier om deel te nemen.

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666 | (f) 071 - 527 7895
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden