Barkhuijsen nieuw[Door: redactie Juridisch PAO Leiden - Universiteit Leiden]

Vraag en antwoord met Tom Barkhuysen, partner bij Stibbe N.V. en deeltijdhoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, over de actualiteiten binnen het bestuursrecht, de rol van de bestuursrechter, WNT III en de grootste uitdagingen voor juridische professionals.

 

Het bestuursprocesrecht is ingrijpend vernieuwd. Welke actualiteit is volgens u het meeste relevant en waarom?

‘We zien dat de bestuursrechter steeds actiever wordt. Hij toetst besluiten met veel impact indringender. Verder gaat hij vaker dan in het verleden echt op zoek naar een oplossing voor het geschil. De aanstaande digitalisering draagt bij aan deze grotere (regie)functie van de bestuursrechter.’

Waar liggen de grootste uitdagingen voor juridische professionals binnen het bestuursrecht?

‘De grootste uitdaging ligt in het bijhouden van de stevige rechtsontwikkeling die op ons afkomt. Zowel de wetgever als de rechter is buitengewoon actief op het terrein van het bestuursrecht. Het is belangrijk het overzicht te houden om zo goed beslagen ten ijs te komen zowel in advisering als in procedures.’

Momenteel ligt er een wetsvoorstel ter consultatie voor om de personele werkingssfeer van de WNT verder uit te breiden (WNT III). Wat zijn daarvan de belangrijkste gevolgen? 

‘Als WNT III door zou gaan – daarover wordt tijdens de formatie zeker onderhandeld – zouden niet alleen topfunctionarissen maar alle functionarissen verbonden aan (semi)publieke organisaties aan een bezoldigingsmaximum worden gebonden. Dat zou een aanpassing  van het loongebouw van vele organisaties betekenen en aantasting van gemaakte afspraken. Kortom een majeure operatie.’

Aan welke kwalificaties dient de juridische professional in de nabije toekomst (5 jaar) te voldoen om te excelleren binnen het bestuursrecht?

‘Om als te excelleren zijn diverse kwalificaties belangrijk waaronder de inhoudelijke kennis op het terrein van het algemene bestuursrecht alsmede relevante bijzondere delen in combinatie met een praktische inslag.’

 

AANSLUITENDE CURSUSTIPS EN BOEKENTIP BESTUURSRECHT VOOR JURIDISCHE PROFESSIONALS 
met o.a. prof.mr. T. Barkhuysen als docent en cursusleider

Basiscursus Ambtenarenrecht 2017
Dinsdag 16 en 23 mei 2017 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden

10 PO NOvA

Actualiteiten Digitalisering in het bestuursrecht
Dinsdag 23 mei 2017 van 12.30 tot 17.15 uur, te Leiden
4 PO NOvA

Vaardigheden - Helder en foutloos formuleren
Dinsdag 30 mei 2017 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden
5 PO NOvA, (Beroepsvaardigheden), 5 PE LRGD, 5 PWO

Praktijkserie Omgevingsrecht
Woensdag 31 mei, 7 en 14 juni 2017 van 12.30 tot 17.15 uur, bij Stibbe te Amsterdam
12 PO NOvA, 12 PWO

Verdiepingscursus Staatssteun 2017
Vrijdag 9 en 16 juni 2017 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden
10 PO NOvA

Kennis-sessie: De regulering van de deeleconomie: van Airbnb, Uber tot Thuisbezorgd
Dinsdag 13 juni 2017 van 14.30 tot 21.00 uur, te Leiden
5 PO NOvA

Actualiteiten Wet Normering Topinkomens (WNT)
Dinsdag 20 juni 2017 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden
5 PO NOvA

Actualiteiten Overheidsaansprakelijkheidsrecht
Vrijdag 23 juni 2017 van 09.45 tot 16.15 uur, te Amsterdam
5 PO NOvA, 5 PWO

Verdiepingscursus Bestuurlijke voorprocedures in de praktijk
Maandag 26 juni 2017 van 10.00 tot 17.15 uur, te Leiden
5 PO NOvA

Actualiteiten Bestuursrecht
Dinsdag 27 juni 2017 van 13.00 tot 16.45 uur, te Amsterdam (Stibbe N.V.)
3 PO NOvA, 3 PWO

Actualiteiten Omgevingsrecht
Donderdag 29 juni 2017 van 12.30 tot 17.15 uur, bij Stibbe te Amsterdam
4 PO NOvA, 4 PWO

Actualiteiten milieueffectenrapportage
Donderdag 7 september 2017 van 13.00 tot 16.15 uur, te Amsterdam
3 PO NOvA

BOEKENTIP BESTUURSRECHT:

europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht

Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht

Editie: 2016

Auteur: prof. mr. Tom Barkhuysen, mr. dr. Michiel van Emmerik

De Europese grondrechten (EU en EVRM) zijn belangrijker dan ooit voor diverse terreinen van het Nederlandse bestuursrecht en overheidsaansprakelijkheidsrecht. Welke ontwikkelingen op het terrein van deze grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht staan ons de komende jaren te wachten? Deze uitgave biedt diepgaand en actueel inzicht.

Klik hier voor meer informatie

 

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666 | (f) 071 - 527 7895
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden