DeathtoStock Wired8[Door: redactie Juridisch PAO Leiden | Leiden Law School Conferences]

Op 19 mei 2017 vindt de jaarlijkse landelijke promovendidag voor strafrecht & criminologie plaats aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden met als thema: Interactions between and within Criminal Law and Criminology.

Met dit thema wordt zowel aansluiting gezocht bij het facultaire onderzoeksprogramma als het onderzoeksprogramma van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie, zodat alle promovendi van het instituut de mogelijkheid krijgen hun onderzoek te presenteren.

Naast de presentaties van promovendi uit zowel de Leidse rechtenfaculteit als andere Nederlandse universiteiten, worden ook plenaire sessies gehouden met onder andere prof. J.P. van der Leun en prof. P.M. Schuyt. Zij zullen in hun lezingen aandacht besteden aan onderzoek op het snijvlak van strafrecht en criminologie. Deelname is gratis. Schrijf hier in
(credits foto: deathtostock)

 

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666 | (f) 071 - 527 7895
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden