Joost Poort[Gespot door: redactie Juridisch PAO Leiden | bron: IE-Forum]

Interessante discussie over IE via een 'doorgeefcolumn' gepubliceerd op IE-Forum. Met deze keer aan het woord dr. J.P. (Joost) Poort, Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Instituut voor Informatierecht - UvA, tevens zelfstandig economisch onderzoeker en adviseur.

In deze column gaat Joost Poort in op o.a. de auteursrechtelijke kwestie van de verbouwing van Naturalis. En geeft vervolgens de column door aan Dirk Visser.

Deze doorgeefcolumn wordt doorgegeven aan Dirk Visser. In het kort geding over de verbouwing van Naturalis stonden niet alleen het museum en de architect, maar ook de economische logica van het auteursrecht en de persoonlijkheidsrechten van auteurs lijnrecht tegenover elkaar.

Wat was er aan de hand?

Het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, in 1998 ontworpen door architect Fons Verheijen, was niet geschikt voor de grote bezoekersaantallen van de laatste jaren en dreigde zo aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Naturalis organiseerde in 2013 een Europese aanbesteding voor een grootscheepse verbouwing. Ook Verheijen tekende in maar verloor: de klus ging naar Neutelings Riedijk Architecten. Verheijen verzette zich tegen de verbouwingsplannen met een beroep op zijn persoonlijkheidsrechten. Op 25 januari oordeelde de rechtbank Den Haag in een tussenvonnis dat de verbouwing inderdaad een inbreuk op het auteursrecht van de architect op zou leveren. Op 7 maart zette het de bouw stop tot in mei uitspraak zou komen in de bodemprocedure. Op televisie sprak Verheijen over een ‘liefdeloze verminking’ van zijn werk dat toch voor een architect als een ‘kind’ was. Met de woordkeuze ‘verminking’ sloot hij handig aan bij de verwoording van de persoonlijkheidsrechten in Artikel 25 lid 1 Aw. Lees hier verder op IE-Forum

[Fotograaf: Fred van Diem]

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666 | (f) 071 - 527 7895
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden