arbeidsrecht infographic[Door: redactie Juridisch PAO Leiden]

De specialisatieopleiding arbeidsrecht is op 14 maart van start gegaan. Het programma biedt ook mogelijkheden in het kader van de permanente educatie de bijeenkomsten ook als losse module te volgen in het kader van actualisering/verdere verdieping in een specifiek onderwerp. De komende maanden staan nog open:


Ziekte & Arbeidsongeschiktheid (prof. Barentsen/mr. Rutgers);
Dinsdag 30 mei, 14.30-21.30 uur 
6 PO NOvA

Werkgeversaansprakelijkheid, Ambtenarenrecht (mrs. Van Nieuwstadt/Schneider);
Dinsdag 6 juni,
6 PO NOvA

WW, Fiscale aspecten arbeidsrecht (prof. Boot/mr. Emmerig);
Dinsdag 13 juni, 14.30-21.30 uur 
6 PO NOvA

Arbeidsprocesrecht – strategisch procederen; (Mr. M.J.M.T. Keulaerds)  - (prof. Barentsen /mr. dr. Erkens)
Dinsdag 27 juni, 14.30-21.30 uur
4 PO NOvA

KLIK HIER OM U VOOR EEN OF MEERDERE KENNIS-SESSIES / BIJEENKOMSTEN IN TE SCHRIJVEN

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666 | (f) 071 - 527 7895
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden