DeathtoStock Wired4[Gespot door redactie Juridisch PAO Leiden | bron: Jan Spanjaard - La Gro Advocaten]

Interessante blog van mr. drs. J.H.M. (Jan) Spanjaard, werkzaam bij La Gro Advocaten over contractenrecht uit de praktijk.

Blog: Wat te doen als een overeenkomst in twee categorieën past?
door: mr. drs. J.H.M. (Jan) Spanjaard  - La Gro Advocaten

Wat te doen als een overeenkomst in twee categorieën past?

Juristen zijn gek op kwalificeren. Het liefst wordt de hele wereld in een hokje geplaatst. Maar wat te doen als een overeenkomst niet in één hokje te plaatsen valt? Over die problematiek wees de Hoge Raad op 10 maart 2017 een interessant arrest.

Groeneveld Catering verzorgde in opdracht van de Staat de catering in kasteel Groeneveld, eigendom van de Staat. Daarbij maakte Groeneveld Catering gebruik van het koetshuis bij het kasteel. De overeenkomst werd met ingang van 24 februari 2003 van kracht voor een aanvangsperiode van drie jaar, vervolgens met verlengingsperiodes van telkens één jaar, aangegaan. Op 7 mei 2012 laat de Staat weten dat de overeenkomst op 31 mei 2012 eindigt. Groeneveld Catering is het hier niet mee eens en beroept zich op huurbescherming. Zij stelt dat het gebruik van het koetshuis een huurovereenkomst voor middenstandsbedrijfsruimte is. De wet kent aan de huurder van middenstandsbedrijfsruimte veel bescherming toe, zoals een ruimere opzegtermijn en een beperkt aantal toegestane redenen voor opzegging.

Tot en met de Hoge Raad vangt Groeneveld Catering bot. De rechters oordelen eensgezind dat de overeenkomst niet kan worden gescheiden in een huur- en een cateringcomponent. In dat geval moet worden bekeken, welke van de elementen van de overeenkomst (catering of huur) de doorslag geeft. Dat is volgens het hof de cateringcomponent, zodat aan Groeneveld Catering niet de wettelijke huurdersbescherming toekomt. De Hoge Raad laat dit oordeel in stand. Nu lag het in dit geval voor de hand dat de overeenkomst niet als huurovereenkomst zou worden bestempeld; dat was simpelweg niet door partijen beoogd.

Maar zo zwart-wit ligt het lang niet altijd. Bovendien hebben cateraar en Staat tot aan de Hoge Raad doorgeprocedeerd, met alle kosten van dien. Kosten die voorkomen hadden kunnen worden, als de verwachtingen bij aanvang duidelijker waren uitgesproken. De korte opzegtermijn die de Staat hanteerde zal ook geen zalvend effect hebben gehad.

Het is daarom verstandig bij het aangaan van de overeenkomst goed voor ogen te houden wat voor soort overeenkomst gesloten wordt en daar contractueel op in te spelen. Bij de opzegging van de overeenkomst wil het meedenken met de andere partij - waar mogelijk! - meehelpen. Dat voorkomt langdurige procedures. [credits foto: deathtostock]

AANSLUITENDE KENNISTIPS VOOR JURIDISCHE PROFESSIONALS INZAKE CONTRACTENRECHT:
In 6 maanden specialist Contracteren / Contractenrecht!

Specialisatieopleiding Contracteren (Leerlijn 2)
Start donderdag 30 maart 2017 van 14:00 tot 21:30 uur, te Leiden
42 PO NOvA

Onder leiding van prof.mr. Willem van Boom behandelen gerenommeerde sprekers uit wetenschap en de rechtspraktijk onderwerpen zoals: algemene voorwaarden, remedies bij wanprestatie, internationale aspecten van toepasselijk recht en bevoegde rechter. Ook thema’s als meerpartijenproblemen, garanties en zekerheden worden op interactieve wijze aan de orde gesteld.
Lees meer...

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666 | (f) 071 - 527 7895
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden