Donderdag 9 november 2017 van 13.15 tot 19.45 uur, te Leiden
5 PO NOvA

Actieprijs: €295,- voor 5 PO NOvA

In een kort tijdsbestek wordt u bijgepraat over de forensisch psychiatrische achtergronden van jeugdige daders, relevante wet- en regelgeving (nationaal en internationaal), jurisprudentie en actuele ontwikkelingen in het jeugdstrafrecht.

PO5  Schrijfunuin Button 

Toelichting

In een kort tijdsbestek wordt u bijgepraat over de forensisch psychiatrische achtergronden van jeugdige daders, relevante wet- en regelgeving (nationaal en internationaal), jurisprudentie en actuele ontwikkelingen in het jeugdstrafrecht. Tijdens de bijeenkomsten worden de ontwikkelingen door bij uitstek deskundige wetenschappers - tevens met de praktijk verbonden -  geïnventariseerd en in een breder kader geplaatst, waarbij steeds het belang voor uw praktijk voorop staat. Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de actualiteiten ten aanzien van alle aspecten van het jeugdstrafrecht!