Start donderdag 13 april 2017 van 14.15 tot 21.45 uur, te Leiden
48 PO NOvA, 48 PE Holland Quaestor

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan compliance en de integriteit van een onderneming. Integriteitsrisico’s zijn een vast agendapunt op de agenda van bestuurders. Dit stelt eisen aan bestuurders en senior management en dat is de reden dat het Juridisch PAO Leiden van de Universiteit Leiden in samenwerking met Holland Quaestor een opleiding hebben ontwikkeld die hier op inspeelt.

Tot 31 maart: elke 2e deelnemer van hetzelfde kantoor 50% korting

ORDE PO 48 logo hq Flyer Button Schrijfunuin Button

Programma

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan compliance en de integriteit van een onderneming. Integriteitsrisico’s zijn een vast agendapunt op de agenda van bestuurders. Dit stelt eisen aan bestuurders en senior management en dat is de reden dat het Juridisch PAO Leiden van de Universiteit Leiden in samenwerking met Holland Quaestor een opleiding hebben ontwikkeld die hier op inspeelt.

Het is ook mogelijk enkele modules in clusters te volgen (zie verder onder tab Clusters).

De bijeenkomsten bestaan uit collegeblokken volgens onderstaand schema: 

13.45 - 14.15 uur: Ontvangst met koffie en thee
14.15 - 15.45 uur: College (a)
15.45 - 16.00 uur: Pauze
16.00 - 17.30 uur: College (a)
17.30 - 18.30 uur: Diner
18.30 - 20.00 uur: College (b)
20.00 - 20.15 uur: Diner
20.15 - 21.45 uur: College (b)
Bijeenkomst 1: donderdag 13 april 2017

1a. Systematische Integriteits Risicoanalyse
Mr.dr. Arnaud Booij / mr. Casper Riekerk

1b. Clientenonderzoek en transactiemonitoring
Mr.dr. Arnaud Booij / A.G. (Arthur) Sonneville RA

Bijeenkomst 2: donderdag 18 mei 2017

2a. Fiscaal Integriteits Risicomanagement
    Prof. Ronald Russo

2b. Crisismanagement bij zwakke ondernemingen
   
Prof.dr.mr. J.A.A. (Jan) Adriaanse

Bijeenkomst 3: donderdag 22 juni 2017

3a. Corporate Integriteits Risicomanagement
    Mr. M. (Mijke) Sinninghe Damsté

3b. Juridisch Integriteits Risicomanagement
    Mr. L.P. (Lucas) Kortmann en/of mr. J.W. (Jan-Willem) Huizink 

Bijeenkomst 4: donderdag 14 september 2017

4a. IRM bij internationale structuren
    Mr.dr. J.A. (Arnaud) Booij / Prof.mr.dr. S.C.W (Sjoerd) Douma

4b. IRM bij internationale structuren
    Mr.dr. J.A. (Arnaud) Booij / Prof.mr.dr. S.C.W (Sjoerd) Douma

Bijeenkomst 5: donderdag 12 oktober 2017

5a. Beheersing van strafrechtelijke risico's
    Mr.dr. F.P. (Pinar) Ölçer

5b. Beheersing van strafrechtelijke risico's
    Mr.dr. F.P. (Pinar) Ölçer

Bijeenkomst 6: donderdag 16 november 2017

6a. Ethische aspecten
   
Prof.mr.dr. J.L.M. (Hans) Gribnau

6b. Bestuur en toezicht, corporate governance
    Prof.mr. W.J. (Wilco) Oostwouder

Bijeenkomst 7: donderdag 18 januari 2018

7a. IRM bij dreigende conflicten met DNB
    Mr. Casper Riekerk

7b. IRM bij dreigende conflicten met Fiscus/FIOD
    Mr.dr. Arnaud Booij

Bijeenkomst 8: donderdag 15 februari 2018

8a. behandeling cases, multidisciplinair
    Mr.dr. Arnaud Booij e.a.

8b. behandeling cases, multidisciplinair
    Mr.dr. Arnaud Booij e.a.

Examen

Na de contactcolleges zal de kandidaat circa een maand de tijd krijgen voor het schrijven van een paper. Het schrijven van de paper vindt plaats in maart 2018. Het paper moet over een goedgekeurd onderwerp gaan dat in ten minste twee van de colleges aan de orde is geweest. Bij voldoende beoordeling - schriftelijke examenronde - zal in april de examencommissie (16-20 april 2018) de uitslagen vaststellen. Donderdag 17 mei mei 2018 is de diploma-uitreiking.