Donderdag 5 oktober 2017 van 09.30 tot 17.15 uur, Hilton DoubleTree te Amsterdam
5 PO NOvA

Studiedag Onrechtmatige Perspublicaties 2017 - 7e editie

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van de onrechtmatige perspublicaties, hoe luidt de recente nationale jurisprudentie en die van het EHRM en wat betekent het in de Praktijk?

 

PO5  Downloadflyer Schrijfunuin Button

Toelichting

Dit jaar zal de Universiteit Leiden de 7e editie van de studiedag ‘Onrechtmatige perspublicaties’ organiseren. Deze dag is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks evenement en wordt zeer gewaardeerd vanwege het hoge niveau, de praktische insteek en vanwege de verschillende invalshoeken waar advocaten, bedrijfsjuristen en rechters die zich met dit vakgebied bezighouden, samenkomen om de laatste ontwikkelingen op Nederlands en Europees niveau door te nemen.

Het is op dit moment al mogelijk u in te schrijven.

Onderwerpen die dit jaar behandeld zullen worden, zijn onder meer:

  • De belangrijkste uitspraken van het afgelopen jaar van de Nederlandse rechter met bijzondere aandacht voor de Wbp en de toepassing van de beoordelingscriteria

  • De belangrijkste uitspraken van het afgelopen jaar van het EHRM

  • Rectificaties

  • Het kunnen verwijderen van berichten uit zoekmachines en de jurisprudentie daarover

  • Wat betekent een en ander in de praktijk?