Dinsdag 27 juni 2017 van 16.00 tot 21.30 uur, te Leiden
4 PO NOvA

Actieprijs: €150,- voor 4 PO NOvA

De actualiteitencursus pensioenrecht heeft primair tot doel een overzicht te bieden van de meest actuele thema's binnen wet- en regelgeving en rechtspraak.

 

 PO4    Schrijfunuin Button

Toelichting

Ook in 2017 zijn in dat opzicht veel veranderingen aan de orde. Daarbij wordt beoogd, in de selectie van thema’s alsmede de wijze waarop zij worden besproken, een sterke koppeling te maken met de rechtspraktijk. De exacte inhoud van de cursus wordt kort voor de aanvang vastgesteld, om te garanderen dat daarin de meest recente ontwikkelingen daadwerkelijk kunnen worden meegenomen.

Onderwerpen

  • Recente pensioenwetgeving

  • Recente pensioenjurisprudentie

  • Actuele ontwikkelingen in markt pensioenvoorziening

  • Onderwerpen worden verder ingevuld, met een speciaal oog voor rechtspraktijk en actualiteit.