Donderdag 30 november 2017 van 09.30 tot 16.45 uur, Stibbe te Amsterdam
6 PO NOvA

Actieprijs: €350,- voor 6 PO NOvA

De bestuurlijke boete wordt op allerlei terreinen van het bestuursrecht ingezet om naleving van wetten en regels te bevorderen. Boetebedragen worden steeds hoger waardoor de financiële impact daarvan voor de benadeelde steeds verder toeneemt.

PO6   Schrijfunuin Button

Toelichting

Tijdens deze bijeenkomst worden de belangrijkste thema's op het gebied van de bestuurlijke boete met u besproken en in Europees grondrechtelijk perspectief geplaatst (EVRM en EU-Grondrechtenhandvest). Aan de orde komen onder meer verwijtbaarheid, bewijs, cautie, lex certa, evenredigheid en samenloop. Daarbij zal de focus liggen op de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie van de verschillende hoogste bestuursrechters en de hoogste Europese rechters (EHRM en HvJEU). Die ontwikkelingen worden in een breder perspectief geplaatst (onder meer in verhouding tot het strafrecht), waarbij ook wordt besproken wat dit betekent voor uw praktijk.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn:

  • bewijs en cautie

  • verwijtbaarheid

  • evenredigheid/boetehoogte

  • lex certa

  • samenloop/ne bis in idem

  • bestuursprocesrechtelijke aandachtspunten