Dinsdagen 28 maart, 11 april, 16 mei en 6 juni 2017 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden
20 PO NOvA

Intellectuele eigendom (IE) is een rechtsgebied dat bij uitstek bekend staat als een strijdtoneel waar veel wordt geprocedeerd. In deze cursus wordt ingegaan op een aantal verschillende belangrijke aspecten van het procederen in IE zaken.

Lees meer...

Dinsdag 9 en 16 mei 2017 van 14.30 tot 21.45 uur, in het nieuwe kantoorpand van NautaDutilh te Amsterdam (9 mei) en van NautaDutilh te Rotterdam (16 mei)
12 PO NOvA

De enquêteprocedure is uitgegroeid tot hét middel om de Ondernemingskamer te laten ingrijpen in en beslissen over kwesties aangaande het beleid en de gang van zaken binnen rechtspersonen. Daarmee voorziet het enquêterecht in een toenemende behoefte. Afgevraagd kan worden of dit middel zijn doel dreigt voorbij te schieten.

Lees meer...

Woensdag 10 mei 2017 van 13.00 tot 17.15 uur, te Leiden
4 PO NOvA (Beroepsvaardigheden), 4 PE LRGD

Beschikkingen zijn vaak nogal lastig te volgen. Het gebruik van juridische termen, omslachtige zinnen of ondoorgrondelijke motiveringen maakt dat veel burgers uitspraken onleesbaar vinden. 

Lees meer...

Donderdag 11 en 18 mei 2017 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden
10 PO NOvA

In de Basisopleiding Intellectuele eigendom voor de praktijk worden de hoofdgebieden van de intellectuele eigendom behandeld. 

Lees meer...

Thursday 11 May 2017
Location: Klein Auditorium, Academy Building Leiden University, Rapenburg 73, Leiden
5 PO NOvA

To celebrate its fifth anniversary, the Hazelhoff Centre for Financial Law at Leiden University will organize a conference on ‘Public and private regulation of financial markets’.

How will recent European rules on bank resolution affect the position of creditors? How may Dutch private law affect the coming recast of the Dutch Financial Supervision Act? And, should financial supervisors have the power to engage in both public and private enforcement?

Read more....

Vrijdag 12 mei 2017, van 14.30 uur tot 18.00 uur, te Leiden
2 LRGD 

Met 'Experts Leiden Revisited' wordt de aftrap gegeven aan een jaarlijkse alumni-dag voor Gerechtelijk deskundigen die in Leiden de specialisatieopleiding hebben gevolgd.

Lees meer...

Dinsdag 16 en 23 mei 2017 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden
10 PO NOvA

Voor een ieder die in de praktijk te maken krijgt met ambtenarenrechtelijke vraagstukken (P&O-adviseurs, HRM-adviseurs, rechtsbijstandverleners, advocaten en rechters) is het van belang de verschillende facetten van het ambtenarenrecht te beheersen.

Lees meer...

Woensdag 17 en 24 mei 2017 van 14.30 tot 21.00 uur, te Leiden
10 PO NOvA

Een jurist heeft in de (ondernemingsrecht)praktijk regelmatig te maken met financieel-economische aangelegenheden. Elementair financieel-economische kennis blijkt in de rechtspraktijk vaak onontbeerlijk om als jurist te kunnen inspelen op geschillen waarbij financiële belangen een rol spelen en om deze goed te kunnen overzien.

Lees meer...

Vrijdag 19 mei 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur, te Leiden
4 PO NOvA, 4KNB in aanvraag

Alles is in beweging en dat geldt ook voor het recht, zeker ook voor het recht ten aanzien van onroerende zaken. Op dit congres staat niet centraal de vraag of de huidige wettelijke regelingen rondom onroerend goed in hun huidige vorm steeds wenselijk en noodzakelijk zijn, maar wordt uitgegaan van de bestaande of toekomstige wettelijke regelingen en de vraag gesteld hoe men daar bij onroerend goedtransacties mee moet omgaan.

Lees meer....

 

Vrijdag 19 mei 2017te Leiden

Op 19 mei 2017 vindt de jaarlijkse landelijke promovendidag voor strafrecht & criminologie plaats aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. De promovendi van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie hebben als thema voor dit congres gekozen voor Interactions between and within Criminal Law and Criminology. Met dit thema wordt zowel aansluiting gezocht bij het facultaire onderzoeksprogramma als het onderzoeksprogramma van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie, zodat alle promovendi van het instituut de mogelijkheid krijgen hun onderzoek te presenteren. Naast de presentaties van promovendi uit zowel de Leidse rechtenfaculteit als andere Nederlandse universiteiten, worden ook plenaire sessies gehouden met onder andere Prof. J.P. van der Leun en Prof. P.M. Schuyt. Zij zullen in hun lezingen aandacht besteden aan onderzoek op het snijvlak van strafrecht en criminologie. 

 Lees meer....

Dinsdag 23 mei 2017 van 12.30 tot 17.15 uur, te Leiden
4 PO NOvA

Digitalisering is een actueel thema. Niet alleen gaat communicatie steeds meer langs de digitale weg, het moet ook steeds vaker langs de digitale weg. 

Lees meer...

Start maandag 29 mei 2017 van 15.15 tot 21.30 uur, te Leiden
20 PO NOvA

Het doel van deze basisopleiding is om de medewerker van het trustkantoor een goed inzicht te geven in de belangrijkste werkzaamheden van een trustkantoor en de regelgeving die van toepassing is. Na de opleiding en de toets (MPC) heeft de deelnemer een goed beeld van de werkzaamheden binnen een trustkantoor en de taak van het trustkantoor binnen de geldende wet- en regelgeving.

De opleiding is een goede voorbereiding voor de Master Opleiding Trust Officer (MOTO). Deze MOTO opleiding wordt in het najaar van 2017 aangeboden door het Juridisch PAO.

Lees meer...

Dinsdag 30 mei 2017 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden
5 PO NOvA, (Beroepsvaardigheden), 5 PE LRGD, 5 PWO

Hoe vertaalt u juridische onderwerpen voor uw clienten, zonder te vervallen in al te informeel taalgebruik?

Lees meer...

Dinsdag 30 mei 2017 van 13.00 tot 17.15 uur, te Leiden
4 PO NOvA

In deze cursus wordt de inhoud van deze Uniebrede verdedigingsrechten besproken. Wat zijn de concrete gevolgen voor het Nederlandse strafrecht en welke uitdagingen en kansen bieden EU-verdedigingsrechten voor de strafrechtspraktijk?

Lees meer...

Woensdag 31 mei, 7 en 14 juni 2017 van 12.30 tot 17.15 uur, bij Stibbe te Amsterdam
12 PO NOvA, 12 PWO

'Deze praktijkserie biedt u een degelijk inzicht in de Omgevingswet en de verschillen en overeenkomsten met het huidige omgevingsrecht (waaronder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer). 

Lees meer...