Dinsdagen 28 maart, 11 april, 16 mei en 6 juni 2017 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden
20 PO NOvA

Intellectuele eigendom (IE) is een rechtsgebied dat bij uitstek bekend staat als een strijdtoneel waar veel wordt geprocedeerd. In deze cursus wordt ingegaan op een aantal verschillende belangrijke aspecten van het procederen in IE zaken.

Lees meer...

Donderdag 6 april 2017, van 09.30 tot 17.100 uur, te Leiden
6 PO NOvA, 6 KBvG, 6 LRGD

Deze praktijkcursus is erop gericht u een gedegen overzicht te geven van de laatste ontwikkelingen in het arbitragerecht, en in het bijzonder van de wijzigingen van de 27 mei 2014 aangenomen Wet modernisering arbitragerecht (inwerkingtreding 1 januari 2015) en de eerste ervaringen met deze wet. Wat betekent de nieuwe wet voor de arbitragepraktijk?

Lees meer...

Donderdag 13 april 2017te Den Haag

Op donderdag 13 april 2017 organiseert de Universiteit Leiden in samenwerking met de provincie Zuid-Holland het congres Financieren in netwerken. Tijdens dit congres staan nieuwe vormen van publieke financiering centraal. Heeft u in de praktijk te maken met zaken als revolverend financieren, crowdfunding door de overheid of de publieke prijsvraag?
Meld u zich dan nu aan voor dit interactieve congres!

 

 

Lees meer....

Start donderdag 13 april 2017 van 14.15 tot 21.45 uur, te Leiden
48 PO NOvA, 48 PE Holland Quaestor

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan compliance en de integriteit van een onderneming. Integriteitsrisico’s zijn een vast agendapunt op de agenda van bestuurders. Dit stelt eisen aan bestuurders en senior management en dat is de reden dat het Juridisch PAO Leiden van de Universiteit Leiden in samenwerking met Holland Quaestor een opleiding hebben ontwikkeld die hier op inspeelt.

Tot 31 maart: elke 2e deelnemer van hetzelfde kantoor 50% korting

Lees meer...

Vrijdag 21 april 2017, van 15.00 uur tot 16.30 uur, te Leiden

Het gevangenisrecht is dit jaar het thema voor de jaarlijkse Thorbecke-uitwisseling tussen de universiteiten van Leiden en Gent en zal in alle componenten van de uitwisselingsdag aan bod komen. Mede namens de decanen Prof.dr. M. Tison & Prof.dr. J.P. van der Leun hopen wij u te mogen begroeten op de lezing van deze Thorbecke-uitwisseling. De lezing met aansluitend de borrel is gratis bij te wonen en staat open voor inschrijving voor alle geïnteresseerden. De overige sessies zijn besloten.

Lees meer...