Dinsdag 12 en 19 juni 2018 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden
10 PO NOvA

In deze cursus worden de fundamenten van het mededingingsrecht behandeld. Stilgestaan zal worden bij relevante ontwikkelingen in de Europese en Nederlandse praktijk.

PO10   Schrijfunuin Button

                                    

Toelichting

In deze cursus worden de fundamenten van het mededingingsrecht behandeld. Stilgestaan zal worden bij relevante ontwikkelingen in de Europese en Nederlandse praktijk. Er zal aandacht worden besteed aan zowel de materiële als procedurele aspecten. Ook de rechtsbescherming en de relatie van het nationale met het Europese mededingingsrecht zal aan de orde komen.

De opleiding is bij uitstek geschikt voor advocaat-stagiaires die in de praktijk werkzaam (zullen) zijn op het terrein van mededingingsrecht.

 

Juridisch PAO
Postbus 778, 2300 AT Leiden
(t) 071 - 527 8666 | (f) 071 - 527 7895
pao@law.leidenuniv.nl

© 2018 Juridisch Postacademisch Onderwijs Universiteit Leiden