Dinsdag 30 januari 2018 van 13.00 tot 17.15 uur, te Leiden
4 PO NOvA

In deze verdiepingscursus zal een raadsheer u een zeer praktijkgerichte invalshoek geven van het civiele procesrecht, zoals de valkuilen die zich bij de start van de procedure en, aan beide zijden, bij het verdere verloop daarvan kunnen voordoen. 

PO4    Schrijfunuin Button 

Toelichting

De cursus ‘Actualiteiten Burgerlijk procesrecht’ behandelt belangrijke recente uitspraken, de meest recente ontwikkelingen rond KEI en andere ontwikkelingen van de laatste maanden van het afgelopen jaar en in het komende jaar op u af zullen komen. Aan de hand van recente jurisprudentie wordt onder andere ingegaan op het procederen in civiele zaken in eerste aanleg, hoger beroep.

De actualiteiten cursus wordt gegeven vanuit het oogpunt van de advocatuur én de rechtelijke macht en is gericht op de dagelijkse praktijk. De cursus zal worden gegeven door een raadsheer van het Gerechtshof Den Haag.  Afhankelijk van de stand van de jurisprudentie en de actuele ontwikkelingen, komen aan bod:

- Eerste aanleg
- Hoger Beroep
- Bewijsrecht
- Beslag- en executierecht