Dinsdag 19 december 2017 van 16.00 tot 21.00 uur, te Leiden
4 PO NOvA

Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied. Het heeft betrekking op de verhuur van een auto, woning, benzinepomp, winkel(centrum) en kantoor. 

PO4     Schrijfunuin Button

Toelichting

Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied. Het heeft niet alleen betrekking heeft op de (ver)huur van een woning, maar ook op de (ver)huur van een benzinepomp, winkel(centrum), volkstuin en kantoor. Omdat het huurrecht vaak van (semi-)dwingend recht is, en de nuanceringen die in de rechtspraak op het recht gemaakt worden grote invloed hebben op de positie van de (ver)huurder is actuele kennis van het rechtsgebied noodzakelijk.Door het volgen van de cursus ‘Actualiteiten Huurrecht; kunt u uw kennis verbreden, verdiepen en actualiseren. Recente wetgeving en nieuwe modelhuurovereenkomsten maken actuele kennis van het huurrecht vereist is om goed te kunnen adviseren.


Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

Een kentering in de beoordeling van opzegging van huur van winkelruimte;
De gevolgen van het Portaal-arrest (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:726)
  voor de renovatie van woonruimte opzegging van winkelruimte, een nieuw kader voor verhoging van rendement?
• Tips&trics voor werken met de nieuwe modelovereenkomst huur van woonruimte ROZ 2017;
• De eerste ervaringen met de Wet doorstroming huurmarkt;
• De gebrekenregeling;
• De invloed van het Jahani-arrest op oneerlijke bedingen in huurovereenkomsten;
• Formaliteiten bij opzegging;
• Gebreken en de modelovereenkomsten

Uiteraard komen ook de eerste ervaringen met de wet doorstroming huurmarkt aan bod. De termijn voor schriftelijke mededeling dat de huur eindigt wordt streng gehandhaafd, terwijl de minimaal huurtermijn ook op kritiek kan rekenen. Ook bespreekt de docent de wijzigingen in het nieuwe ROZ-model huurovereenkomst woonruimte ten opzichte van het vorige model. De algemene bepalingen die bij de model huurovereenkomst horen worden eveneens kritisch belicht. De bepalingen zijn logischer ingedeeld en hebben rechtspraak sinds de intreding van het vorige model verwerkt. De algemene bepalingen maken nu bijvoorbeeld uitdrukkelijk melding van verboden onderverhuur via AirBnB en hennepteelt is nu ook expliciet verboden. Wilt u meer weten over deze veranderingen, het werken met het nieuwe model en de do's en dont's?
 

En vanzelfsprekend de nieuwste uitspraken en ontwikkelingen die (nog) niet bekend zijn.