Vrijdag 15 december 2017 van 12.30 tot 16.45 uur, te Leiden
4 PO NOvA, 4 PE Cassatie

Docent behandelt onderwerpen van verbintenissenrecht, waarmee iedere advocaat los van zijn specialisatie in aanraking komt.

PO4   Schrijfunuin Button

 

Toelichting

Docent behandelt onderwerpen van verbintenissenrecht, waarmee iedere advocaat los van zijn specialisatie in aanraking komt. Zoals uitleg van overeenkomsten, verjaring, volmachten, vertegenwoordiging, klachtplicht, verzuim en ingebrekestelling, algemene voorwaarden, ongerechtvaardigde verrijking. Docent behandelt relevante uitspraken of aanstaande of recente ontwikkelingen die rondom die voorliggende thema’s spelen, met veel ruimte voor discussie en vragenstelling.