Dinsdag 30 mei 2017 van 13.00 tot 17.15 uur, te Leiden
4 PO NOvA

In deze cursus wordt de inhoud van deze Uniebrede verdedigingsrechten besproken. Wat zijn de concrete gevolgen voor het Nederlandse strafrecht en welke uitdagingen en kansen bieden EU-verdedigingsrechten voor de strafrechtspraktijk?

PO4 Schrijfunuin Button

Toelichting

In de afgelopen jaren zijn in EU-verband verscheidene maatregelen genomen voor de versterking van verdedigingsrechten. Naast het bekende recht op verhoorsbijstand werden onder meer ook het recht op tolk- en vertaaldiensten, het recht op informatie en het recht op communicatie met derden gedurende detentie vastgelegd in EU-regelgeving. Een voorstel over het recht op rechtsbijstand zal naar verwachting binnenkort worden aangenomen. In deze cursus wordt de inhoud van deze Uniebrede verdedigingsrechten besproken. Wat zijn de concrete gevolgen voor het Nederlandse strafrecht en welke uitdagingen en kansen bieden EU-verdedigingsrechten voor de strafrechtspraktijk?